05 jun 2024

Myndigheten för psykologiskt försvar kampanjar inför EU-valet

Tema: Nyhetstips

Myndigheten huvuduppdrag är att leda arbetet med samordning och utveckling av myndigheters och andra aktörers verksamhet inom Sveriges psykologiska försvar. Myndigheten för psykologiskt försvar ska identifiera, analysera och lämna stöd i bemötandet av otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information som riktas mot Sverige eller mot svenska intressen.

Detta är särskilt aktuellt nu inför EU-valet och MPF har därför startat informationskampanjen “Bli inte lurad”. Vi uppmanas att använda klassisk källkritiskt beteende: se upp, tänk efter, kolla källan, sök bekräftad information. Något som är viktigt inte bara nu inför EU-valet utan alltid när vi tar del av ny information. MPF:s informationskampanj pågår fram till midsommar. Läs mer här.