01 nov 2023

Bilden av Sverige i utländska medier

Tema: Dagspress, I världen, Nyhetstips

Svenska Institutet som har i uppdrag att undersöka och analysera bilden av Sverige i omvärlden publicerar löpande artiklar om vilka tendenser de ser i sina undersökningar. Under 2022 och 2023 har bland annat Sveriges Nato-ansökan, koranbränningar, det gängkriminella våldet och protestaktionerna mot svensk socialtjänst bidragit till att delvis förändra omvärldens bild av det svenska samhället.

Läs mer om hur Svenska Institutet arbetar och om Sverigebilden i utländsk media.

Svenska Institutet 2023-10-27, Sveriges dilemma – var går gränsen för yttrandefrihet?

Svenska Institutet 2023-10-26, Omvärldens reaktioner på koranbränningar i Sverige sommaren 2023

Svenska Institutet 2023-09-19, Sverigebildsanalys – hur går det till?

Svenska Institutet 2023-10-26, Gängkriminalitet ger uppmärksamhet internationella medier

SVT Morgonstudion 2023-11-02, Sverige är fortfarande topp tio

Att arbeta med i klassrummet

Välj en av artiklarna från Svenska Institutet och läs den tillsammans med eleverna.

  • Hur reagerar eleverna på omvärldens bild av Sverige?
  • Låt eleverna undersöka några utländska medier och se om de kan hitta innehåll där som handlar om Sverige.
    • Uppmuntra elever som talar andra språk än svenska att använda sina språkkunskaper.
  • Välj några länder i olika delar av världen. Undersök vilken bild en eller flera svenska tidningar ger för bild av de länder ni har valt.
    • Diskutera vilken betydelse mediernas rapportering har för vår bild av livet i andra delar av världen.

internetstart.se hittar eleverna länkar till stora dagstidningar i många delar av världen.