23 jan 2014

Bilden av bistånd i dagstidningar

Tema: Bild

Hur ser bilden av bistånd ut i svenska dagstidningar? Det har biståndsorganisationen We Effect undersökt med hjälp av Retriever.

När svenska tidningar skriver om biståndet till Afrika så illustreras texterna oftast med bilder av svenska skolklasser, vita biståndsarbetare och svältande barn. Den analysen baserades på 1 378 tidningsartiklar publicerade under 2011 och 2012.

Vad biståndet ger för resultat skildras i lägre utsträckning. Tre procent av de bilder som analyserats fokuserade på biståndets resultat och människor som gynnas av biståndet.
Kvällspressen visade sig då ha störst spridning av bilder på biståndsresultaten.

I den senaste rapporten, som är en uppföljning av studien, kom man fram till att när svenska tidningar publicerar bilder av hjälp- och biståndsarbete i Afrika får barnen inga namn. Vita svenskar namnges däremot i princip alltid.

We Effect
Kooperation utan gränser
Ny rapport: Barn i Afrika får inget namn i svenska tidningar

Sveriges Radio
Studio Ett
“Afrikanska barn namnlösa i svensk dagspress”

Aftonbladet Debatt
“Även afrikaner har rätt till sitt namn”