12 jan 2021

Åsa Wikforss Årets folkbildare 2020

Tema: 

Föreningen Vetenskap och Folkbildnings pris för Årets folkbildare 2020 delas mellan Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi på Stockholms universitet och förlaget Fri Tanke för deras berömvärda gärning att under året gratis distribuera 65 000 exemplar av Wikforss bok Alternativa fakta till svenska gymnasieelever. Åsa Wikforss har dessutom i den allmänna debatten på ett föredömligt sätt verkat för god källkritik och tagit ställning mot vetenskapsfientlig kunskapsrelativism, menar VoF.

Läs mer om Årets folkbildare här.

Samtidigt passar Vetenskap och Folkbildning på att utse Linda Karlström till Årets förvillare 2020 då hon är den mest synliga representanten för den svenska antivaccinationsrörelsen.

Mer om Årets förvillare här.