04 dec 2013

Är dina elever mediesmarta?

Tema: Länktips

Vad är reklam? Speglar den verkligheten? Finns det reklam på Youtube? Var går gränsen för vad som är reklam, information och nyheter?

Det är några av frågorna man ställs inför i lektionsförslagen för högstadiet och gymnasiet på mediasmart.se.

Media Smart är ett kostnadsfritt läromedel som ska göra elever mediekritiska och ett verktyg för att utveckla förmågan att tolka och förstå reklam och information.

Bakom mediasmart.se står Sveriges Annonsörer.