07 dec 2015

Anmälningar mot medier ökar

Tema: Dagspress

Antalet anmälningar mot medierna har ökat de senaste åren. Det noterar både allmänhetens pressobudsman Ola Sigvardsson, granskningsnämnden för radio och tv och Journalistförbundets yrkesetiska nämd.

Medievärlden: “Anmälningarna mot medierna ökar”