12 okt 2022

Andelen barn som utsätts för näthat har fördubblats

Tema: Statistik

Andelen barn som utsätts för näthat har fördubblats sedan 2021. Då var det 9 procent av barn och unga i åldrarna 12-19 år som uppgav att de blivit näthatade. I år är siffran 17 procent. Det visar Internetstiftelsens rapport Svenskar och internet 2022.

Lika många flickor som pojkar är drabbade – men föräldrar har låg kännedom om problemet. Flickor är däremot mer utsatta för kränkningar på nätet, som till exempel oönskade kontaktförsök. Tre gånger fler flickor än pojkar har tagit emot stötande bilder, mot sin vilja, från personer de inte känner.

Nästan alla i Sverige använder internet idag, och barn och unga utgör inget undantag. De upplever internet som lärorikt, att de känner sig utanför om deras sociala medier-användning begränsas och de har i många fall kompisar som de träffat online. Var fjärde barn i mellanstadiet har kompisar som de bara umgås med på nätet. I många fall är känner inte föräldrarna till barnen till umgänget. Barnen uppger samtidigt att internet gör att de blir bättre på engelska.

Bland plattformarna är YouTube störst i målgruppen, följt av Roblox. Nästan alla som använder Roblox är födda på 10-talet.

Läs mer om rapporten här.