27 maj 2022

AI ställer nya krav på skolan

Tema: Forskning, Framtid

AI som skriver hela studentuppsatser med mellanrubriker och källhänvisningar? Det är nu verklighet och kan bli en riktig utmaning för lärare i framtiden. Vid en första anblick kan en uppsats skriven av AI, som GPT-3 Transformer, till och med verka bra. All text är original och ger inga träffar varken på Google eller genom Urkund. De är dessutom i princip gratis och vem som helst kan skapa ett konto för att generera text på nolltid.

Men det finns också problem. Verktyget kan skapa falska referatmarkörer och skriver text som saknar moral – den vet helt enkelt inte vad det är den har skrivit.

Mike Sharples, professor emeritus i undervisningsteknologi vid The Open University i Storbritannien, tror att verktygen kan kräva en omprövning av hur uppsatser ska bedömas.

Han påpekar samtidigt att AI kan bli användbart i undervisningen och ger exempel:

  • AI kan skapa texter på olika ämnen som eleverna sedan kan skriva om och förbättra.
  • Som ett sätt att överkomma skrivkramp kan AI bli elevens bollplank. Eleven skriver första stycket, AI det andra, och så vidare.
  • Som analys av text utan moral och etik. Vilka begränsningar har AI? Vad är dess styrkor?

Läs mer här (texten är på engelska).