18 maj 2021

15-åringar kan inte skilja fakta från åsikter

Tema: 

Ju mer digital teknik elever använder i skolan, desto sämre läsare blir de. Och inte ens hälften av alla 15-åringar i OECD-länderna har förmågan att särskilja fakta från åsikter. Det visar en ny studie som bygger på data från senaste Pisa-undersökningen. Uppgiften finns i den nya rapporten Developing Literacy Skills in a Digital World där man bearbetat data från den senaste Pisa-undersökningen, rapporterar tidningen Ämnesläraren.

– Det innebär att många elever var väldigt dåligt rustade för den undervisning med digitala hjälpmedel som dominerat under pandemin, säger OECD:s utbildningschef Andreas Schleicher.

I genomsnitt är det 47 procent av eleverna som saknar förmåga att särskilja fakta från åsikter, siffran för Sverige ligger på drygt 50 procent.

Du hittar hela artikeln här.