Hej lärare!

Se och lyssna på Johnny Andrén, utvecklingspedagog på IKT, om hans tankar kring varför det är viktigt med medie- och informationskunnighet i undervisningen:

Vikten att lära elever att förhålla sig till information

Skolan har ett uppdrag att förbereda barn för framtiden, men det är även viktigt att elever förhåller sig till den information de får till sig idag. Information som finns i tidningar, på TV, radio, på nätet och i sociala medier. Vi vet inte alltid med säkerhet vem som säger vad eller vem som har publicerat vad.

Det är svårt, men att ha ett kritiskt öga och jämföra mellan olika källor, är en kunskap som man alltid behöver ha med sig. Dessutom så blir det allt mer viktigt.

Var ska då läraren göra?

En bra start är att använda information här på mediekompass.se. Många lärare tycker att en bra start att börja med regelbundna nutidskryss med eleverna och nyttja de lektionsupplägg som finns för olika teman.

I publicistguiden kan man hitta bra tips på hur man skriver olika typer av texter, exempelvis hur man skriver en ledare.

Läs hur man kan skriva ledare här

Planera in lektioner

Ta del av våra lektionstips som en hjälp till lektioner om exempelvis medie- och informationskunskap. Här kan du filtrera på årskurs, ämne och tema.

Lektionstips

Ny sida för elever

En nyhet på mediekompass.se är att vi har samlat material direkt till elever. Ni kan hänvisa era elever till den här sidan där de exempelvis kan göra olika quiz, läsa om källkritik eller titta på filmklipp där journalister berättar om sitt uppdrag.

Till sida för elever

Nutidskryss

Håll dig och eleverna uppdaterade om den senaste tidens nyheter i det senaste nutidskrysset.

Till sidan med nutidskryss