En nyhetsredaktion är det kontor där journalisten arbetar. På redaktionen finns många olika roller, alla kan inte vara journalister.

Ansvarig utgivare

Till exempel så finns det en ansvarig utgivare, som tar ansvar för allt innehåll i nyhetsmediet, på papper, tv, radio och på webben. Den ser till att redaktionen följer lagar och regler så att ingen riskerar att bryta mot någon lag. Om nyheterna gör fel är det alltså den ansvarige utgivaren som tar ansvar, även om det inte var den som bevakade händelsen.

Chefredaktören

Chefredaktören är den som arbetsleder redaktionens anställda och bestämmer riktningen för innehållet på kort och lång sikt.

Nyhetschefen

Nyhetschefen är den som fördelar jobb till journalisterna. Den har en viktig roll att sålla vad som är viktigt och inte. Den håller koll på tips som kommer till redaktionen och läser pressmeddelanden från myndigheter och företag. Den håller även koll på vad nyhetsbyråer och andra medier väljer att ta upp i sin rapportering.

Journalisten

En journalist är den rapporterar om olika händelser och granskar makten. En journalist kan bevaka allmänna nyheter, eller vara specialiserad, till exempel om kultur, sport, mode eller ekonomi. Ibland kallas journalisten för reporter.

Reportern läser dokument och genomför intervjuer och skriver artiklar för tidningen, eller gör inslag för tv eller radio. Den måste alltid värdera sina källors trovärdighet, om det är sant eller falskt, så att den inte råkar publicera något som inte stämmer.

En del journalister arbetar som grävande reportrar. Den grävande reportern arbetar med avslöjanden som kan påverka samhället och politiken när resultatet publiceras.

 

Fotografen

En fotograf tar bilder till journalistens texter. Ofta åker de ut till nyhetsplatsen tillsammans. Fotografen både fotograferar och filmar. Bilder blir allt viktigare i journalistiken och kan ibland få stort genomslag hos publiken. Man brukar ibland prata om att en bild säger mer än tusen ord.

 

Andra roller på redaktionen

Det finns många fler roller på en nyhetsredaktion. Vilka roller kan bero på hur stor redaktionen är och vilka medieformer man arbetar med. På radio och tv behövs till exempel inslagsproducenter, redigerare, elektriker och ljudtekniker. På större redaktioner finns dessutom originalare, korrekturläsare och researchers. På mindre redaktioner faller många gånger flera av dessa roller på reportern själv.

En nyhetsredaktion är det kontor där journalisten arbetar. På redaktionen finns många olika roller, alla kan inte vara journalister.

Ansvarig utgivare

Till exempel så finns det en ansvarig utgivare, som tar ansvar för allt innehåll i nyhetsmediet, på papper, tv, radio och på webben. Den ser till att redaktionen följer lagar och regler så att ingen riskerar att bli oskyldigt anklagad för något. Om nyheterna gör fel är det alltså den ansvarige utgivaren som tar ansvar, även om det inte var den som bevakade händelsen.

Chefredaktören

Chefredaktören är den som arbetsleder redaktionens anställda och bestämmer riktningen för innehållet på kort och lång sikt.

Nyhetschefen

Nyhetschefen är den som fördelar jobb till journalisterna. Den har en viktig roll att sålla vad som är viktigt och inte. Den håller koll på tips som kommer till redaktionen och läser pressmeddelanden från myndigheter och företag. Den håller också koll på vad nyhetsbyråer och andra medier väljer att ta upp i sin rapportering.

Journalisten

En journalist är den rapporterar om olika händelser och granskar makten. En journalist kan bevaka allmänna nyheter, eller vara specialiserad, till exempel rapportera om kultur, sport, mode eller ekonomi. Ibland kallas journalisten för reporter.

Reportern läser dokument och genomför intervjuer, innan den skriver artiklar eller nyhetsinslag för tv eller radio. Den måste alltid värdera sina källors trovärdighet, om det är sant eller falskt, så att den inte råkar publicera något som inte stämmer.

En del journalister arbetar som grävande reportrar. Den grävande reportern arbetar ofta länge med avslöjanden som kan påverka samhället och politiken när resultatet publiceras.

Fotografen

En fotograf tar bilder till journalistens texter. Ofta åker de ut till nyhetsplatsen tillsammans. Fotografen både fotograferar och filmar. Bilder blir allt viktigare i journalistiken och kan ibland få stort genomslag hos publiken. Man brukar ibland prata om att en bild säger mer än tusen ord.

Andra roller på redaktionen

Det finns många fler roller på en nyhetsredaktion. Vilka roller kan bero på hur stor redaktionen är och vilka medieformer man arbetar med. På radio och tv behövs till exempel inslagsproducenter, redigerare, elektriker och ljudtekniker. På större redaktioner finns även originalare, korrekturläsare och researchers. På mindre redaktioner faller många gånger flera av dessa roller på reportern själv.