Nu har ni lärt er hur man söker efter information. Men hur ska man veta vad som är sant? För journalister är det viktigt att ta reda på sanningen, så att den information vi får ta del av i nyhetsmedierna stämmer. Därför behöver journalisten kontrollera sina källor. Det gäller oavsett om den har fått tag på informationen från en intervju, via biblioteket eller genom internetsökning. Källkritik, som det kallas, är något som är användbart för vem som helst. Även för dig! Ju mer påläst man är på sitt ämne, desto lättare kommer det bli att veta vad som är sant eller inte.

Även om det är omöjligt att helt och hållet skydda sig från att bli lurad är det en bra idé att använda journalistens källkritiska metoder. Journalisten undersöker källor i fem steg.

Med ett källkritiskt tänkande kommer även med tiden en större källmedvetenhet. Som källmedveten kommer du inte att behöva kontrollera alla påståenden hela tiden, utan lär dig med tiden vad du kan ha goda skäl att tro på, och vad som eventuellt kan tänkas vara bluff och båg.

För journalisten är det viktigt att säkerhetsställa att det den rapporterar om stämmer med verkligheten. Journalisten vill också få svar ur olika synvinklar, med andra ord att låta fler komma till tals. Därför måste den vara duktig på att söka information och att bedöma trovärdigheten i den information den tar del av.

Som elev kan man lära sig en del av journalisters sökmetoder, häng med!

SÅ SÖKER DU RÄTT

Vad vill jag veta?
Det första du behöver göra är att bestämma dig för vad du vill ta reda på.

Välj ut sökord
Ibland kan det vara bra att kombinera flera ord för bästa möjliga träff. Letar du efter bilder eller nyheter finns egna kategorier för det. Du kan välja vilka språk du vill söka på eller hur gammal källan får lov att vara.

Välj källor du litar på
Känner du till källan sedan tidigare är chansen större att informationen stämmer.

Spara ner källan
Glöm inte att spara länken så att du hittar tillbaka till källan.

Nu har ni lärt er hur man söker efter information. Men hur ska man veta vad som är sant? För journalister är det viktigt att ta reda på sanningen, så att den information vi får ta del av i nyhetsmedierna stämmer. Därför behöver journalisten kontrollera sina källor. Det gäller oavsett om den har fått tag på informationen från en intervju, via biblioteket eller genom internetsökning. Källkritik, som det kallas, är något som är användbart för vem som helst. Även för dig! Ju mer påläst man är på sitt ämne, desto lättare kommer det bli att veta vad som är sant eller inte.

Även om det är omöjligt att helt och hållet skydda sig från att bli lurad är det en bra idé att använda journalistens källkritiska metoder. Journalisten undersöker källor i fem steg.

Med ett källkritiskt tänkande kommer även med tiden en större källmedvetenhet. Som källmedveten kommer du inte att behöva kontrollera alla påståenden hela tiden, utan lär dig med tiden vad du kan ha goda skäl att tro på, och vad som eventuellt kan tänkas vara bluff och båg.

För journalisten är det viktigt att säkerhetsställa att det den rapporterar om stämmer med verkligheten. Journalisten vill också få svar ur olika synvinklar, med andra ord att låta fler komma till tals. Därför måste den vara duktig på att söka information och att bedöma trovärdigheten i den information den tar del av.

Som elev kan man lära sig en del av journalisters sökmetoder, häng med!

SÅ SÖKER DU RÄTT

Vad vill jag veta?
Det första du behöver göra är att bestämma dig för vad du vill ta reda på.

Välj ut sökord
Ibland kan det vara bra att kombinera flera ord för bästa möjliga träff. Letar du efter bilder eller nyheter finns egna kategorier för det. Du kan välja vilka språk du vill söka på eller hur gammal källan får lov att vara.

Välj källor du litar på
Känner du till källan sedan tidigare är chansen större att informationen stämmer.

Spara ner källan
Glöm inte att spara länken så att du hittar tillbaka till källan.