Nyhetsvärdering handlar om vad som ska bli en nyhet. Det innebär att redaktionerna värderar vad som är sant, relevant och intressant. Nyheterna granskar, förklarar, analyserar och kommenterar  händelser och sätter saker i ett sammanhang. Därför måste ett urval göras – allt kan inte bli en nyhet.

För bara några decennier sedan var vår nyhetskonsumtion begränsat till några få tv-kanaler, radiostationer och tidningar. Idag är situationen annorlunda. Genom våra datorer och mobiltelefoner har vi tillgång till all världens information, bara några klick bort. Men det enorma informationsflödet gör det samtidigt svårt för oss att avgöra vad som är trovärdigt och sant. Nyhetsmedierna hjälper oss att navigera i informationsbruset. Journalisterna och redaktörerna gör dessa avvägningar tillsammans, men oftast utgår de från vad som är intressant för sin publik.

Det finns några grundkriterier för nyhetsvärdering som oftast är viktigare än andra, man kan kalla det för nyhetens principer.

Det finns fler kriterier, som att händelsen har betydelse för många, att den kan följas över längre tid, eller att den involverar kända personer. Vilka kriterier som gäller kan också bero på själva mediet – de kan väga olika tungt om det är tv, radio eller text, till exempel om det finns häftiga filmklipp eller bra ljudupptagningar.

Det finns medier som inte håller sig till de krav på opartiskhet som nyhetsmedierna har förbundit sig till, med andra ord det medieetiska systemet. Dessa medier gör en annan nyhetsvärdering än de traditionella medierna. Ett vanligt exempel är medier som konsekvent lyfter fram frågor om invandring eller klimat på ett övervägande positivt eller negativt sätt. Därför gör man klokt i att kontrollera källans ursprung och om andra medier har rapporterat om samma sak.

I sociala medier råder ingen nyhetsvärdering, utan där kan vem som helst lägga upp vad som helst och dess synlighet avgörs av andra faktorer, som styrs av din tidigare sökhistorik och plattformens algoritmer. En algoritm är plattformens instruktioner som bestämmer vad vi ser i våra flöden. Inlägg som väcker stort engagemang kommer ofta högre upp i algoritmen oavsett om det är sant eller faktakontrollerat.

Att skydda sig helt från falska och vilseledande nyheter på sociala medier är nästan omöjligt. Men om du aktivt väljer att följa etablerade, seriösa och opartiska medier är chansen större att du kommer stöta på riktiga nyheter och god journalistik. Om vi är medvetna om hur information sprids, blir vi bättre på att förstå när nyheter är trovärdiga.

Nyhetsvärdering handlar om vad som kan bli en nyhet. Det innebär att redaktionerna värderar vad som är sant, relevant och intressant. Nyheterna granskar, förklarar, analyserar och kommenterar  händelser och sätter saker i ett sammanhang. Därför måste ett urval göras – allt kan inte bli en nyhet.

För bara några decennier sedan var vår nyhetskonsumtion begränsat till några få tv-kanaler, radiostationer och tidningar. Idag är situationen annorlunda. Genom våra datorer och mobiltelefoner har vi tillgång till all världens information, bara några klick bort. Men det enorma informationsflödet gör det samtidigt svårt för oss att avgöra vad som är trovärdigt och sant. Nyhetsmedierna hjälper oss att navigera i informationsbruset. Journalisterna och redaktörerna gör dessa avvägningar tillsammans, men oftast utgår de från vad som är intressant för sin publik.

Det finns några grundkriterier för nyhetsvärdering som oftast är viktigare än andra, man kan kalla det för nyhetens principer.

Det finns fler kriterier, som att händelsen har betydelse för många, att den kan följas över längre tid, eller att den involverar kända personer. Vilka kriterier som gäller kan också bero på själva mediet – de kan väga olika tungt om det är tv, radio eller text, till exempel om det finns häftiga filmklipp eller bra ljudupptagningar.

Det finns medier som inte håller sig till de krav på opartiskhet som nyhetsmedierna har förbundit sig till, med andra ord det medieetiska systemet. Dessa medier gör en annan nyhetsvärdering än de traditionella medierna. Ett vanligt exempel är medier som konsekvent lyfter fram frågor om invandring eller klimat på ett övervägande positivt eller negativt sätt. Därför gör man klokt i att kontrollera källans ursprung och om andra medier har rapporterat om samma sak.

I sociala medier råder ingen nyhetsvärdering, utan där kan vem som helst lägga upp vad som helst och dess synlighet avgörs av andra faktorer, som styrs av din tidigare sökhistorik och plattformens algoritmer. En algoritm är plattformens instruktioner som bestämmer vad vi ser i våra flöden. Inlägg som väcker stort engagemang kommer ofta högre upp i algoritmen oavsett om det är sant eller faktakontrollerat.

Att skydda sig helt från falska och vilseledande nyheter på sociala medier är nästan omöjligt. Men om du aktivt väljer att följa etablerade, seriösa och opartiska medier är chansen större att du kommer stöta på riktiga nyheter och god journalistik. Om vi är medvetna om hur information sprids, blir vi bättre på att förstå när nyheter är trovärdiga.