Här tar Medieutforskaren slut och det har blivit dags att testa dina kunskaper.

Kommer du ihåg svaren på frågorna?

Du kan göra det avslutande provet så många gånger du önskar.

Här tar Medieutforskaren slut och det har blivit dags att testa dina kunskaper.

Kommer du ihåg svaren på frågorna?

Du kan göra det avslutande provet så många gånger du önskar.

Här tar Medieutforskaren slut och det har blivit dags att testa dina kunskaper.

Kommer du ihåg svaren på frågorna?

Du kan göra det avslutande provet så många gånger du önskar.

Välkommen till Medieutforskaren!

Här kan du öva och pröva dina kunskaper om nyheter, journalistik och källkritik. Medieutforskaren är indelad i sex kapitel, där varje del behandlar olika teman. Innehållet presenteras både i text och film. Varje kapitel avslutas med ett par frågor som kan besvaras innan du går vidare till nästa del.

Du kan när du vill pausa eller avsluta Medieutforskaren. Vill du återvända till ett kapitel vid ett senare skede klickar du dig fram i innehållsförteckningen. När du har genomfört hela Medieutforskaren kan du testa dina kunskaper i det avslutande kunskapsprovet som finns i kapitel 6. Prova att utmana dina kompisar och se vem som kommer ihåg mest.

Lycka till!

Här tar Medieutforskaren slut och det har blivit dags att testa dina kunskaper.

Kommer du ihåg svaren på frågorna?

Du kan göra det avslutande provet så många gånger du önskar.

Välkommen till Medieutforskaren!

Här kan du öva och pröva dina kunskaper om nyheter, journalistik och källkritik. Medieutforskaren är indelad i sex kapitel, där varje del behandlar olika teman. Innehållet presenteras både i text och film. Varje kapitel avslutas med ett par frågor som kan besvaras innan du går vidare till nästa del.

Du kan när du vill pausa eller avsluta Medieutforskaren. Vill du återvända till ett kapitel vid ett senare skede klickar du dig fram i innehållsförteckningen. När du har genomfört hela Medieutforskaren kan du testa dina kunskaper i det avslutande kunskapsprovet som finns i det avslutande kapitlet. Prova att utmana dina kompisar och se vem som kommer ihåg mest.

Lycka till!