Som nyhetskonsument har man mycket att lära från journalister. Inte minst eftersom det blir allt svårare att veta vad som är sant eller falskt på internet. Att ha ett vetenskapligt förhållningssätt till nyheter och information kan därmed vara en god idé.

1. Ha ett öppet sinne för nyheter men behåll de kritiska glasögonen på.

Vi kan omöjligt granska all information som når oss. Vi hinner helt enkelt inte med. Därför är källkritik i kombination med källtillit viktigt. Med källtillit menas att vi har en tillit till att det vissa källor säger till stora delar är sant. Till exempel en tidningsredaktion, en myndighet eller forskare på ett universitet.

2. Fakta och ämneskunskaper gör dig bättre rustad.

Har du kunskaper om ämnet är det lättare att se igenom lögner och osanningar.

3. Läs svåra och nya texter på papper.

Forskning visar att vi lär oss mer när vi läser på papper.

4. Använd trovärdiga källor för att kontrollera fakta.

Kolla om andra medier har plockat upp nyheten.

5. Tänk på vad du själv sprider.

Fake news och desinformation gör ingen skada om det inte får spridning.

6. Skapa en lista på källor du kan lita på.

Spara dina favoriter i webbläsaren eller följ i sociala medier.

Med ett källkritiskt förhållningssätt blir det enklare att hänga med i nyhetsrapporteringen. Du skapar förutsättningar för dig själv att bli en aktiv samhällsmedborgare och styra över din egen situation.

Som nyhetskonsument har man mycket att lära från journalister. Inte minst eftersom det blir allt svårare att veta vad som är sant eller falskt på internet. Att ha ett vetenskapligt förhållningssätt till nyheter och information kan därmed vara en god idé.

1. Ha ett öppet sinne för nyheter men behåll de kritiska glasögonen på.

Vi kan omöjligt granska all information som når oss. Vi hinner helt enkelt inte med. Därför är källkritik i kombination med källtillit viktigt. Med källtillit menas att vi har en tillit till att det vissa källor säger till stora delar är sant. Till exempel en tidningsredaktion, en myndighet eller forskare på ett universitet.

2. Fakta och ämneskunskaper gör dig bättre rustad.

Har du kunskaper om ämnet är det lättare att se igenom lögner och osanningar.

3. Läs svåra och nya texter på papper.

Mycket läsning som vi gör idag sker i det digitala. Samtidigt visar forskning att vi lär oss mer när vi läser på papper.

4. Använd trovärdiga källor för att kontrollera fakta.

Kolla om andra medier har plockat upp nyheten. Man kan söka efter nyheter via Google News och använda Wikipedia för att kontrollera tillförlitligheten i källan om man inte känner till den sedan tidigare.

5. Tänk på vad du själv sprider.

Fake news och desinformation gör ingen skada om det inte får spridning.

6. Skapa en lista på källor du kan lita på.

Spara dina favoriter i webbläsaren eller följ i sociala medier. Försök att få en bredd i vad du följer, till exempel lokala nyheter, riksnyheter och internationella kanaler.

Med ett källkritiskt förhållningssätt blir det enklare att hänga med i nyhetsrapporteringen. Du skapar förutsättningar för dig själv att bli en aktiv samhällsmedborgare och styra över din egen situation.