Intervjun är viktig för journalisten. Den är ett sätt att hitta svaren på olika frågor. Genom intervjun får man reda på fakta eller information ur personens synvinkel, eller personens åsikter i olika frågor. På så vis är det även en användbar metod i skolan. En lyckad intervju kan delas in i tre steg.

Förarbetet

Innan man gör intervjun måste man bestämma vad man vill ta reda på. Alltså syftet med intervjun. Som journalist måste man vara påläst, på journalistspråk kallas det research.

Du behöver skriva frågor. Frågorna ska helst vara öppna frågor. Det innebär att man inte kan besvara frågan med ett ja eller nej. Det gör att du får förklarande svar och förhoppningsvis målande beskrivningar. Testa själv!

Förbered inte för många frågor, du vill ju hinna med att ställa de frågor du har skrivit ner. 5–7 frågor är ett bra riktmärke.

Under intervjun

Att intervjua kan kännas nervöst både för dig och för den som blir intervjuad. Ställ dina frågor och kom ihåg att lyssna på svaren. Skriv ner i ett block, i din telefon eller spela in samtalet.

Om du märker att samtalet tar en annan väg behöver det inte vara någon fara, så länge svaren är intressanta för din vinkel. Undvik att berätta vad du tycker. Du vill ju höra om din intervjupersons åsikter! När intervjun är färdig tackar du för samtalet och berättar när du tror att texten är klar.

Efter intervjun

Nu börjar du skriva din text. Gärna så snart som möjligt. Försök vara så noggrann som möjligt. När texten är klar kan det vara snällt att låta den du intervjuat att läsa vad du har skrivit.

Intervjun är viktig för journalisten. Den är ett sätt att hitta svaren på olika frågor. Genom intervjun får man reda på fakta eller information ur personens synvinkel, eller personens åsikter i olika frågor. På så vis är det även en användbar metod i skolan. En lyckad intervju kan delas in i tre steg.

Förarbetet

Innan man gör intervjun måste man bestämma vad man vill ta reda på. Alltså syftet med intervjun. Som journalist måste man vara påläst, på journalistspråk kallas det research.

Du behöver skriva frågor. Frågorna ska helst vara öppna frågor. Det innebär att man inte kan besvara frågan med ett ja eller nej. Det gör att du får förklarande svar och förhoppningsvis målande beskrivningar. Testa själv!

Förbered inte för många frågor, du vill ju hinna med att ställa de frågor du har skrivit ner. 5–7 frågor är ett bra riktmärke.

Under intervjun

Att intervjua kan kännas nervöst både för dig och för den som blir intervjuad. Ställ dina frågor och kom ihåg att lyssna på svaren. Skriv ner i ett block, i din telefon eller spela in samtalet.

Om du märker att samtalet tar en annan väg behöver det inte vara någon fara, så länge svaren är intressanta för din vinkel. Undvik att berätta vad du tycker. Du vill ju höra om din intervjupersons åsikter! När intervjun är färdig tackar du för samtalet och berättar när du tror att texten är klar.

Efter intervjun

Nu börjar du skriva din text. Gärna så snart som möjligt. Försök vara så noggrann som möjligt. När texten är klar kan det vara snällt att låta den du intervjuat att läsa vad du har skrivit.