04 sep 2013

Varför får pojkar lägre betyg?

4-67-9
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: 
Tema: 
Senast uppdaterad: 17 okt 2023

METODIK
Diskutera i helklass. Alternativt kan alla få skriva om frågorna först, för att hinna tänka och underbygga sina tankar.

  • Varför får flickor högre betyg i skolan tror ni? Vad är anledningen?
  • Varför får pojkar lägre betyg i skolan tror ni? Vad är anledningen?
  • Har ni sett lärare favorisera flickor? Har ni sett lärare favorisera pojkar?
  • Har ni sett att pojkar/flickor behandlas sämre av lärare?
  • Är det ett problem i er klass eller skola att pojkar får lägre och flickor högre betyg? Varför?
  • Är det ett problem i samhället att pojkar får lägre och flickor högre betyg? Varför?
  • Vad borde göras åt att pojkar får sämre betyg?
  • Passar skolan bättre för flickor än för pojkar?
  • Borde man ha pojk- och flickskolor, som det fanns förr (fram till 60-talet)? Varför/varför inte?
  • Hur skulle en skola vara som passade alla?

Extrafrågor:
Har ni sett att pojkar/flickor behandlas sämre i resten av samhället? Vad beror det på?
Efter skolan har det visat sig att män tjänar mer än kvinnor trots att kvinnor i regel har högre utbildning. Vad beror det på?
Passar resten av samhället bättre för pojkar än för flickor?
Ekonomipriset till Alfred Nobels minne gick år 2023 till Claudia Golding. Hon fick priset för sitt arbete med att undersöka könsskillnaderna på arbetsmarknaden. Läs mer om hennes forskning och se vad den säger om utbildning.


LÄNKAR

https://www.lararen.se/nyheter/fokus/flickorna-har-gatt-om-pojkar-i-alla-amnen
Ekonomipriset 2023 (kva.se)

KOPPLING TILL LÄRO- OCH KURSPLANER
I läroplanernas portalparagrafer slås fast att skolan ska verka för jämställdhet mellan könen och elevinflytande. Att ta upp en fråga som orättvis betygssättning mellan könen till diskussion och reflektion för både elever och lärare är helt i linje med skolans värdegrund.

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.