12 okt 2015

Vad är en flykting?

4-6 Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: Upp till varje enskild lärare.
Tema: 
Senast uppdaterad: 22 apr 2022

När vi talar om flyktingar tänker vi kanske på främst på farliga flyktvägar och att fler än någonsin söker trygghet i Sverige. Men vad är en flykting och vem bestämmer vem som flykting? I det här lektionsförslaget försöker vi bland annat förklara vad det är för skillnader mellan invandrare, migranter, EU-migranter, kvotflyktingar, asylsökande och anhöriginvandring.

A Introduktion

A. Vad är en flykting?
Lyssna tillsammans på Aftonbladet perspektiv, http://tv.aftonbladet.se/abtv/articles/92528
På drygt tre minuter förklaras dessa begrepp på ett pedagogiskt sätt.
• Flyktingar
• Invandrare
• Migranter
• Kvotflyktingar
• Asylsökande
• Genévekonventionen
• FN.s flyktingkonvention
• EU- migrant
• Anhöriginvandring
• Alternativt skyddsbehov
• Papperslös
• Frivillighet – hot och tvång

Stoppa gärna programmet för förklaringar och diskussioner. Om du vill att eleverna ska anteckna så ta hjälp av denna pdf:  Vad är en flykting?

B. Vad skriver journalisterna?
Sök aktuella nyhetsartiklar om flyktingfrågan på nätet. Leta efter konkreta exempel på det som ni har talat om.

B Aktivitet

Bilder på flyktingar och migranter
Ge eleverna i uppgift att hämta bilder på olika sorters flyktingar och migranter. De kan söka på nätet eller i papperstidningar från hemmet eller i skolan. Gruppera och strukturera exemplen så att bilderna ger en bild över migrationen idag. Skriv förklarande bildtexter.

Koppling till skolans styrdokument. Lgr 11

Lgr 11 Kursplanen i samhällskunskap

Syfte
Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges
förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera
deras relevans och trovärdighet,
• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt
och beslutsprocesser.

Förberedelser

Inga

Syfte

Att förklara vad en flykting är och reda ut olika begrepp inom flyktingfrågan.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.