03 sep 2013

Tidningens förstasida

Kurs: 
Lektionsantal: 
Tema: 
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

Lärarens förberedelser
1. Varje elev får en dagstidning där läraren rivit bort förstasidan (spara förstasidorna).

2. Ge varje par ett blädderblocksblad (helst med 5 cm rutor). 5 cm motsvarar ungefär spaltbredden i en dagstidning.

3. Övrigt material: blyertspennor, linjaler, tuschpennor, klister och A4-papper

Arbetsgång för eleverna
(som bör anpassas efter elevernas mognad)
1. Klipp till blädderblocksbladet så att det motsvarar formatet på den dagstidning som ni arbetar med.

2. Gå igenom tidningen och pricka för de nyheter som är viktiga.

3. Välj ut ett antal nyheter, som ska lyftas fram på förstasidan.

4. Skissa (se bild nedan) på ett A4-papper ungefär hur stort
utrymme varje nyhet ska få. Vilken nyhet blir huvudnyhet?
Vilken nyhet ska illustreras med dragbild?

5. Rita in på blädderblocksbladet, skriv egna rubriker, markera textutrymmen. Markera, eller klistra in urklippta bilder.

6. Tidsutjämnare: Skriv puffar (förstasidans korta nyhetstexter) på lappar och klistra in dem på de markerade textutrymmena.

Gruppvis genomgång
Låt eleverna jämföra sina förstasidor med redaktionens “ettor”. (Obs ej att se som facit!)

Nyhetsvärdering:
1. Hur har ni valt ut era nyheter?
2. Vilka nyheter har tidningen tagit med som inte ni har?
3. Vad tror ni är tidningens motivering till sitt val av nyheter?
4. Vad är er motivering till era val?

Lay-out:
1. Hur många nyheter har ni, respektive tidningen tagit med?
2. Finns det någon skillnad i hur bilder använts?
3. Vilken är er viktigaste nyhet? Var på sidan är den placerad?
4. Vilken är tidningens viktigaste nyhet? Placering?
5. Hittar ni någon annan skillnad i lay-out?

Rubriksättning:
1. Finns det några skillnader i er och tidningens rubriksättning? Analysera.
2. Vad är syftet med rubriksättningen?

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.