16 nov 2015

Terrordåden i Paris

4-6 Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: En till två lektioner
Tema: 
Senast uppdaterad: 22 apr 2022

Terrordåden i Paris genomsyrade mediebevakningen under hela helgen. Det är svårt att tro att våra elever inte känner till vad som hände. Det här lektionsförslaget fokuserar på hur vi kan samtala med våra elever och besvara deras eventuella frågor.

A – introduktion

INLEDNING
Informationsflödet från terrordåden i Paris är minst sagt rikligt. Utgå från en lämplig sajt till exempel en TT-artikel i lokaltidningen som sammanfattar händelserna på ett konkret och sakligt sätt eller samtala med eleverna utan att läsa något av allt det som skrivits under helgen. Syftet med den här lektionen är inte att gå djupt in i vad som hände, utan att ge elever en möjlighet att ställa frågor om de känner oro och behöver förklaringar på det som skett.

VAD SKA VI TÄNKA PÅ NÄR VI SAMTALAR MED VÅRA ELEVER?

Metro har intervjuat Malin Alfvén, barn- och föräldrapsykolog och ger här sina råd samtidigt som hon säger: ”Vi kanske helst vill undvika det, men det ska vi absolut inte göra”.

• Det viktigaste är att svara på barnens frågor och göra det så ärligt som möjligt.

• Förneka inte att du själv är rädd.

• Berätta inte för mycket detaljer, men väldigt konkret om det går.

• Uppmana barnen att komma med egna frågor. Om man märker att barnen vet att något hemskt har hänt kan man fråga hur de tänker.

• Förklara att det finns ”tokiga människor” med ”tokiga idéer” som gör sådant här. Diskutera gärna vad det kan vara för tokiga idéer.

I Svenska Dagbladet kan vi läsa om vad Rädda Barnen tycker att vuxna ska tänka på.

”Rädda barnen menar att även barn som inte själva har drabbats av en tragisk händelse eller katastrof som den i Paris kan stå med många frågor och känna oro. Rädda Barnen skriver att det viktigaste som vuxen är att försöka förmedla trygghet till sitt barn som kanske sett tragedin på nyheterna eller hört vuxna prata. Som förälder kan man tänka på följande”.

Dessa råd vänder sig till föräldrar, men kan säkert också vara till hjälp i en klassrumssituation.

• Var ärlig.

• Tänk på att barnens frågor kan komma på andra sätt en genom en verbal fråga. Exempelvis kan tankar illustreras genom lek. Lyssna in alla frågor, även dem som inte uttalas.

• Svara så enkelt och så konkret som möjligt på barnens frågor.

• Överös inte med vuxendetaljer och skilj på dina egna och barnets känslor.

• Tänk på att din egen oro oftast har starkare påverkan på barnet än bilderna och berättelserna i sig.

• Det är nödvändigt att barnen får veta att världen är både bra och dålig men att vuxna försöker göra saker och ting bättre.

• Lova inte barnen att ingenting kan hända dem, om de skulle fråga om detta.

• Anpassa svaren efter barnets ålder.

• Lämna inte uppgiften att samtala med barnet till skolan eller förskolan. Tänk på att barnet har starkast anknytning till sin förälder eller sin vårdnadshavare.

• Tänk på att barn tar in skrämmande saker i små portioner.

• Var delaktig om ditt barn söker eller läser information på internet.

B – fördjupning

VAD INNEBÄR UNDANTAGSTILLSTÅNDET I FRANKRIKE?

Tidningen Metro reder ut vad ett undantagstillstånd innebär?

Läs tillsammans, gruppvis eller enskilt och ge exempel på vad det kan innebära.

VAD ÄR LANDSSORG?

• Utgå från Wikipedia och sök förklaringen till att Frankrikes president har utlyst en tre dagars landssorg.

• Vad innebar måndagen för de franska skolbarnen?

(Skolorna öppnade igen och under måndagen hölls/ska hållas en tyst minut klockan 12.00).

LÄSA MER?
Googla på Terrordåden i Paris och ge exempel på:

• hur började allt.

• vad som hände/händer.

• konsekvenser av dåden.

• hur människor vägrar låta sig skrämmas.

• aktioner för en bättre värld.

• …

Koppling till skolans styrdokument

Lgr 11 Kursplanen i samhällskunskap

Syfte

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.

Förberedelser

Förbereda sig på elevers tänkbara frågor.

Syfte

Att svara på elevers frågor kring terrordåden i Paris.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.