09 nov 2015

Skriv om flyktingkrisen

7-9Gymnasiet Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen, Svenska
Lektionsantal: Upp till varje enskild lärare.
Tema: 
Senast uppdaterad: 22 apr 2022

Väldigt många flyktingar kommer till Sverige och väldigt många har åsikter om vad som ska göras, eller bör göras. Skriv sakliga faktaskildringar av situationen och personliga åsiktstexter. Försök att skriva som en professionell journalist och lär dig att skilja på fakta- och åsiktstexter.

1 Skriv en artikel

Skildra flyktingsituationen i Europa eller i enbart Sverige genom att skriva en nyhetsartikel. Tänk på att nyhetsartiklar ska vara fria från skribentens egna åsikter och bara redogöra för de fakta som skribenten tagit reda på. Använd gärna citat som ni hittar i olika artiklar i er tidning eller på nätet för att få med flera ”pratminus” och på så sätt ge mera liv åt texten.
Tänk på att även om ni bara anger fakta i era texter så kan urvalet av fakta göras ytterst subjektivt för att bara understryka en åsikt. Försök att vara neutrala även här och återge flera åsikter om frågan är kontroversiell!

Läs först: Nyhetsartikel

Exempel:
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/nu-mots-partierna-om-flyktingkrisen
http://www.bt.se/sverige-varlden/tusk-lovar-stodja-svensk-begaran/

2 Skriv en krönika

Skriv en krönika om samma ämne. Fokusera gärna på någon detalj i detta stora ämne, en detalj som engagerar just dig. I krönikeformen är det tillåtet med egna åsikter men de bör vara väl underbyggda!

Läs först: Krönika

Exempel:
http://www.dagen.se/ledare/både-hjärta-och-hjärna-behövs-i-flyktingkrisen-1.391592
http://www.skd.se/2015/10/12/vast%C2%AD-ut%C2%ADloste-flyk%C2%ADting%C2%ADkrisen/

3 Skriv en insändare

Skriv en insändare där du luftar dina åsikter om vad som bör göras för att lösa flyktingkrisen. Akta dig för att kasta ut påståenden som inte är väl underbyggda! Tycker ni att insändarna blev bra så skicka dem gärna till er lokala tidning!

Läs först: Insändare

Exempel:
http://www.sydsvenskan.se/asikter/sa-kan-flyktingkrisen-i-europa-losas/
http://www.jkpg24.se/nyheter/insandare-flyktingkrisen-satt-granser

 

Kopplingar till skolans styrdokument

Grundskolan
Svenska
Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Gymnasiet
Svenska
Centralt innehåll: Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.

Förberedelser

Läs först Mediekompass pdf:er om att skriva nyhetsartiklar, krönikor och insändare

Syfte

Att skaffa sig större kännedom om flyktingsituationen samt att uttrycka sig skriftligt i olika former.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.