21 sep 2015

SHL – Svenska Hockeyligan

Arkiv
Kurs: Geografi, Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: Upp till varje lärare.
Tema: 
Senast uppdaterad: 22 apr 2022

Så har ishockeysäsongen dragit igång. Precis som inom fotbollens elit så har lagen i SHL värvat spelare från när och fjärran, relativt få av spelarna i lagen är lokala förmågor. Använd elevernas idrottsintresse för att studera geografi och samhällskunskap. Och precis som vad gäller fotbollen så spelar herrar och damer i olika världar när det gäller de ekonomiska förutsättningarna!

 

1 Välj ett lag

Granska ditt favoritlag i SHL. Har du inget så välj ett på måfå.

A. Ta reda på vilken ort spelarna kommer ifrån.

B. Välj ut några av dessa orter och gör en geografisk undersökning. Vilka näringar finns på orten? Vilket klimat råder? Invånarantal?

2 Granska

Granska SHL-lagens hemorter. Varifrån kommer lagen? Hur stora städer, orter kommer de ifrån?

A. Titta på förra årets sluttabell och jämför den med en tabell där största staden kommer först och minsta sist. Stämmer tabellerna överens?

B. Det handlar mycket om pengar i dagens idrott. Titta på klubbarnas tröjor. Vilka är de stora sponsorerna? Vilka klubbar tror du har störst resurser bakom sig? Diskutera i klassen!

3 Välj ett damlag

Nu drar även Riksserien igång, det vill säga damhockeyns högsta liga.

A. Välj ett lag från den serien och titta på varifrån det lagets spelare kommer. Jämför sedan med ett lag i SHL. Är skillnaderna stora?

B. Titta på sponsorerna som syns på damlagets tröjor. Finns det skillnader mot herrlagets? Jämför och diskutera villkoren för herr- och damhockey!

Länkar: http://www.swehockey.se/Riksserien/

http://riksserien.se

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/sverige/riksserien/

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=2688&grupp=21513

http://www.dn.se/sport/ishockey/kan-inte-satsa-pa-ett-enda-lag/

 

Kopplingar till skolans styrdokument

Grundskolan

Geografi

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande.

Samhällskunskap

Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor.

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet.

Gymnasiet

Geografi

Människans behov av naturresurser över tid. Resurstillgångar och resursernas ojämna fördelning samt konsekvenser av samhällets resursanvändning. Samband mellan odlingsbar mark, livsmedelsproduktion, politisk ekologi och lokal utveckling.

Samhällskunskap

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.

Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet.

Förmåga att uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.

Förberedelser

Inga

Syfte

Att få inblick i andra geografiska miljöer, samt att kritiskt granska genusrollerna inom idrotten.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.