02 feb 2015

Samernas nationaldag

1-34-6 Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen, Svenska
Lektionsantal: Introduktion cirka 30 minuter plus fördjupning
Tema: 
Senast uppdaterad: 22 apr 2022

Den 6 februari 1917 hölls det första samiska landsmötet i Trondheim. Det är till minne av den dagen som samerna på fredag firar sin snart hundrade nationaldag. Det blir ett bra tillfälle att lära sig mer om samernas liv idag, deras flagga, klädedräkter, flaggdagar, Sápmi, Sametinget och renskötsel.

A Introduktion

Västerbottens-Kuriren, uppdaterade inför förra årets nationaldag sitt bildspel om samerna. De nio bilderna i bildspelet ger baskunskaper om samerna och en bakgrund till firandet på fredag. Bildspelet kan ses som en ”snackis” inför fredagen och/eller underlag till eget skrivande, till exempel en sakprosatext eller ett bildspel.

Komplettera Västerbottens-Kurirens bildspel med nyhetsmaterial som vi hoppas att ni ska hitta längre fram i veckan.

 

B Fördjupning

Vill ni veta mer om samerna? Gå till Sápmis webbplats, och följ samerna från 7000 år före Kristus till i våra dagar.

Förra året skrev Åsa Anderberg Strolle i Sydsvenskan en krönika, En dag värd att fira. Läs hela eller delar av den i klassen och diskutera vad det skulle innebära med hennes slutord: ”Tänk om vi skulle uppmärksamma alla folk som bor här och fira allas dagar i Monicas anda, vilket härligt Sverige vi skulle få”!

 

C Aktivitet

Låt eleverna fördjupa sig i samernas liv och historia för att sedanredovisa fakta i en sakprosatext eller i ett bildspel, digitalt eller i papper. Håll kontinuerligt utkik efter nyskrivet nyhetsmaterial. Det ger liv och bredd åt arbetet och en aktuell bild av samerna.
Bestäm i klassen vad som ska finnas med i redovisningarna, till exempel samernas flagga, klädedräkter, flaggdagar, Sápmi, Sametinget, renskötsel men inte minst röster från nu levande samer.

Illustrera med egna teckningar och med rubriker och bilder hämtade ur dagstidningar i papper och på nätet.

Hjälp eleverna att organisera sitt skriftliga berättande. Vad kan var en bra inledning? Hur ska de varva fakta och vad kan vara en bra avslutning? Diskutera skillnaden mellan en faktatext och en åsiktstext. Om eleverna vill uttrycka sina åsikter om nationaldagen eller om samerna, kan de som extrauppgift skriva en insändare på tidningsvis eller en enkel åsiktstext, ”Jag tycker … ”.

 

E Länkar

Bildspel från Västerbottens-Kuriren

En dag värd att fira, krönika i Sydsvenskan

 

Koppling till skolans styrdokument.
Lgr 11 SO

Årskurs 1-3

• Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

• Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.


Årskurs 4-6

• Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.

Lgr 11 SV

Årskurs 1-3

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp­byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
Årskurs 4-6

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp­byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Förberedelser

Den 6 februari är det samernas nationaldag. Håll utkik efter aktuella nyhetsartiklar inför och efter firandet.

Syfte

Att eleverna ska lära sig mer om urfolket, samerna, samt att skriva en sakprosatext eller göra ett bildspel om samernas historia och liv, med hjälp av texter på nätet och artiklar i dagspressen.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.