03 sep 2013

Övning 2: En bild kan berätta en hel historia

Kurs: 
Lektionsantal: 
Tema: 
Senast uppdaterad: 03 sep 2015

BAKGRUND
Det är tidningen som inför varje ny utgivning, bestämmer vilka nyheter vi ska få ta del av. De nyhetsvärderar flera gånger om dagen, när de bestämmer uppdragslistan, (de uppdrag journalisterna ska arbeta med), när de bestämmer vad som ska finnas på förstasidan och vilka nyheter som ska toppa sidorna. Text och bild ska i publiceringen tala “samma språk”.

ATT GÖRA
Klipp några bilder ur dagens tidning och låt eleverna gissa vad de handlar om. Visa en i taget och berätta efter några gissningar vad bilden handlar. Vilka ledtrådar finns i bilden? Hur kan fotografen ha tänkt i fotoögonblicket? Fotografen kanske tog 100 bilder på plats. Varför hamnade den här i tidningen?

Nu är det elevernas tur att välja den bild som bäst berättar en nyhet. Kanske är den så bra att de inte behöver läsa texten. Enskilt eller i par nominerar de var sin bild.

REDOVISA
Fyll tavlan med bilder. En efter en sätter eleverna upp sina bilder och förklarar sina val. Hur stor variation blev det? Har flera valt samma bild? Flytta om bilderna och gör klassens topplista.

SAMMANFATTA
Vilka bilder finns inte alls på tavlan? De skulle förstås hamna i klassens bottenlista. Ge några exempel. Vad fattas i dessa bilder?

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.