27 jan 2014

OS i Sotji: Sakprosatexter om sporter

4-6 Arkiv
Kurs: Svenska
Lektionsantal: 4-6 lektioner
Tema: 
Senast uppdaterad: 21 apr 2022

Inför och under OS fylls tidningar och andra medier av texter, bilder, faktarutor, nyhetsgrafik och annat material som är utmärkta underlag till sakprosatexter med elevnära innehåll. Utnyttja det!

A Introduktion

Gemensamt

Presentera en sakprosatext för eleverna. Läs igenom den tillsammans med fokus på

 1. att den bygger på fakta.
 2. att skribentens åsikter inte framgår i texten.
 3. sambandsord som ger texten en logisk struktur.
 4. sambandsord och fraser som bidrar till förståelsen av orsak och verkan.

B Fördjupning

1. Presentera uppgiften, som är att skriva en sakprosatext om en OS-sport.
2. Gör en gemensam tankekarta som kan fungera för de flesta sporter:
Exempel: utrustning, regler, egenskaper hos utövare, kända utövare, rekord och resultat, länder, tävlingsdagar, tv-tider, annat intressant.
3. Gå igenom det som är viktigt att tänka på vid informationssökning i olika källor:
a. Var kritisk:

 • Vem är upphovsman/författare till källan?
 • Vilka källor har författaren själv använt?
 • Hur gammal är källan?

b. Datum och tid är viktig information om källor på Internet.
c. Spara den information du samlat in, var och när du hittat den.

C Aktivitet

Elevinstruktion:
1. Samla bilder som handlar om sporten. Klipp ur tidningar, eller sök på Internet.
2. Klistra bilderna i en bok eller gör en bok på datorn.
3. Skriv korta faktatexter till bilderna.
4. Avsluta med att skriva en längre sammanfattande sakprosatext om sporten. Leta inspiration i tidningar eller faktaböcker. Det är viktigt att skriva texten med egna ord och inte med författarens ord.

D Uppföljning

Låt eleverna visa böckerna och läsa upp texterna för varandra i mindre grupper.

 1. Analysera enligt modellen ”two stars and a wish”.
 2. Visa sedan upp arbetena på en plats där många kan ta del av dem.
 3. Sammanfatta vad som är typiskt för en sakprosatext.

Bakgrund

Idrottsgrenar i OS i Sotji
Alpint
Backhoppning
Bob/Rodel/Skeleton
Curling
Freestyle
Ishockey
Konståkning
Längdskidor
Nordisk Kombination
Skidskytte
Skridsko
Snowboard

Sveriges olympiska kommitté, OS i Sotji:

Two stars and a wish
Bedömningsteknik som aktiverar eleverna som lärresurser för varandra.

Koppling till skolans styrdokument, Lgr 11

Centralt innehåll i svenska, årskurs 4-6

Berättande texter och sakprosatexter

 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, interaktiva spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Läsa och skriva

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Språkets struktur och meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser och skiljetecken samt ord och böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Illustration: Frimärke

 

Förberedelser

1. Beställ tidningar, gärna OS-bilagor, till dina elever.
2. Följ nyhetsflödet om OS.
3. Sätt dig in i vad som är typiskt för sakprosatexter, det vill säga texter som är baserade på verkligheten och som vill upplysa läsarna om något.
4. Välj ut en lämplig text, gärna från en tidning.

Syfte

Lektionstipset syftar till att utveckla elevernas förmåga att skriva en sakprosatext och att söka information i olika källor.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.