04 sep 2013

Hela tidningen: Typsnitt

Kurs: 
Lektionsantal: 
Tema: 
Senast uppdaterad: 04 sep 2015

Du väljer kanske ett snirkligt och gammaldags vackert typsnitt när du bjuder in till en finare fest men ett helt annat när du gör ett arbete för skolan. Tidningen kan inte ständigt byta typsnitt eftersom läsaren blir förvirrad då. Därför har man ofta ett och samma typsnitt för samma sorts material. T ex används vissa typsnitt för rubriker och ett annat för själva brödtexten, medan bildtexter och ingresser kan ha ett ännu ett annat typsnitt. Det gör det lättare för läsarna att veta vilken slags text de läser.
I brödtext använder man oftast typsnitt med seriffer. Ett vanligt sådant är Times.

Seriffer gör texten mjukare och lätt för läsaren att uppfatta.

Gör i klassen
* Studera typsnitten i er tidning. Har tidningen valt samma typsnitt för rubriker, ingresser, text och bildtext? Finns det fler sorters typsnitt för samma sorts text?
* Skriv ner en kort historia eller berättelse på datorn och skriv sedan ut berättelsen med tre helt olika typsnitt. Spelar de olika typsnitten någon roll för berättelsens karaktär?
* Markera olika ställen i en tidning där tidningen har valt fet stil. Diskutera varför man har valt att feta just de delarna. Hur skulle materialet förändras om man inte fetade där? När brukar du själv använda fet stil när du skriver?
* Studera rubrikernas storlek, typsnitt och hur feta de är. Finns det något samband mellan hur det ser ut och vad det handlar om?
* Tag förstoringsglas och titta noga på feta, svarta rubriker och en svart-vit bild. Lägg märke till att bilden består av svarta prickar (raster). Det gör även rubriken, men där ligger prickarna så tätt att man inte kan se dem. Ju tätare prickar desto svartare tryck.

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.