01 jan 2018

Fakta & statistik kring dagstidningar

7-9Gymnasiet Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal:  Upp till varje enskild lärare
Tema: Mediekunskap
Senast uppdaterad: 22 apr 2022

Med hjälp av information kring svensk dagspress kan eleverna utveckla sina förmågor att läsa, tolka och tyda statistik och ekonomisk information.
TU (Tidningsutgivarna) ger varje år ut en sammanställning med fakta och statistik kring dagspress. TU:s “Branschfakta om mediehusen” hittar du här: Länk!

Vill du söka ännu mer information om svensk dagspress så finns ett större länkarkiv hos Dagspress.se.

Ur “Branschfakta 2017 (juni)” läser vi bland annat följande:

 • Läsning av morgontidningar i procent (9-79 år): totalt 67 procent
 • Kvällstidningsläsare i procent (9-79 år) totalt: 46 procent
 • I genomsnitt läser man en morgontidning i 36 minuter (9-79 år).
 • Av storstads- och kvällstidningarna har Aftonbladet störst räckvidd, följd av Expressen och Dagens Nyheter.
 • Av lokalpressen har Helsingborgs Dagblad störst räckvidd, följd av Upsala Nya Tidning och Nerikes Allehanda.
 • Av de reklaminvesteringar som gjordes 2016 gick 13 % till dagspress, 6 % till digitala medier och 6 % till gratistidningar.

Från och med 2017 samlas statistik kring svensk media hos TU – Medier i Sverige här: Länk! För tidigare siffror hittar du informationen hos Svensk Dagspress här: Länk!

Använd uppgifter från de olika åren för att undersöka hur svensk dagspress har förändrats och utvecklats.

 • Vilka tidningar är störst och minst?
 • Hur många jobbar inom dagspress? Har det förändrats över åren?
 • Hur stor upplaga har dagspressen tillsammans? Ser siffrorna olika ut för de olika rapporterna?
 • Hur stor andel av tidningarna säljs som prenumerationer? Kan man se en förändring?
 • Hur många läser en gratistidning varje dag? Är det skillnader i olika delar av landet?
 • Hur stor del av intäkterna kommer från annonser? Har det förändrats?
 • Finns det annat intressant man kan läsa ur statistiken? Studera och jämför!

Förberedelser

Om eleverna inte har tillgång till dator/läsplatta, måste ett urval av statistiken skrivas ut.

Syfte

Att lära sig läsa, tolka och tyda statistik. Fördjupade kunskaper om dagspressens ekonomiska förutsättningar.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.