03 sep 2013

Etiska övningar för yngre elever

Kurs: 
Lektionsantal: 
Tema: 
Senast uppdaterad: 03 sep 2015

Skriv egna rubriker
Klipp ord ur rubriker och bilda meningar som visar på medmänsklighet. Finns någon passande bild i tidningen? Om inte rita en!

Skapa vänliga situationer
Skriv tanke- och pratbubblor till en eller flera bilder. Fantisera ihop historier som får människor att må bra.

Kamratlig och okamratlig
Uppmana eleverna att välja tre bilder som tilltalar dem på något sätt. De behöver två ex av varje bild. Därefter klistrar de upp dem i den ordning de vill ha dem. På det ena pappret skapar de en historia med pratbubblor som visar på kamratlighet och på det andra motsatsen.

Gott och ont
Låt eleverna med tidningsbilder visa “gott och ont”. Bilderna klistrar de upp och förstärker med bildtexter som förklarar hur de tänkt.

En ångerfull förbrytare
Läs polisronden tillsammans och diskutera den småbrottslighet som tidningen skriver om. Låt eleverna identifiera sig med någon av förbrytarna. Uppmana dem att skriv ner en avbön med förklaring till varför han/hon begick brottet och ett löfte om bot och bättring.

En god kamrat
Eleverna visar med bilder, rubriker och annat material ur tidningen hur en god kamrat ska vara. De kan börja med att rita ett glatt ansikte och fylla på med detaljer om kamratlighet. Någon kanske också vill fokusera okamratlighet. Gör på samma sätt, men rita ett surt ansikte och gå vidare. Redovisa collagen och använd dessa för att diskutera hur en god samvaro påverkar människor emellan och får oss att må bra.

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.