Journalistik

Här kan du läsa mer om journalistik samt se filmklipp där personer som jobbar på redaktioner berättar om sitt jobb.

Vill du komma tillbaka till Skrivarskolan med Publicistguiden, så kan du klicka här.

Fakta och åsikter

När man skriver journalistiska texter gäller det att ha koll på det här med fakta och åsikter – det är på något sätt utgångspunkten, grundkunskapen. Den som skriver nyhetstexter är reporter och rapporterar vad han/hon sett och hört. Det blir ett nyhetsreferat! Andras åsikter kommer till tals men inte de egna. Finns det delade meningar så redovisas alla.

Den som skriver en ledare, en krönika eller en insändare, producerar egna åsikter. Då är det fritt fram att redovisa sina åsikter, men om man vill att någon ska ta dem på allvar så bör de ju vara väl underbyggda. Att bygga upp välgrundade resonemang i sina åsiktstexter ger dem kvalitet!

Foto: Colourbox.com

Etik

Journalistiken i Sverige styrs av lagar och regler. Till de förstnämnda hör Offentlighetsprincipen och Sekretesslagen. Offentlighetsprincipen ger oss medborgare rätt att se alla offentliga handlingar och är viktig för journalister. Reglerna är de självpåtagna publicitetsreglerna. Dessa kan du hitta hos Medieombudsmannen.

Om du tänker skriva journalistiska texter bör du ha koll på vad man får och inte får skriva!

Ja, det finns mycket att tänka på när man skriver journalistiska texter. Häng med på den här lilla skrivarkursen så kommer du en bit på väg!

Journalistens egna ord

Möt personer som jobbar på redaktioner runt om i Sverige och ta del av deras egna ord på den här sidan.