Om Mediekompass


  Publicerad: 24 oktober 2013

tuBakom Mediekompass står svenska medieföretag och TU – Medier i Sverige (Tidningsutgivarna). Mediekompass hette fram till 2010 Tidningen i Skolan, och verksamheten har funnits i Sverige sedan 1963 då den började som ett samarbete mellan dåvarande Skolöverstyrelsen och Svenska Tidningsutgivareföreningen.

Mediekompass uppgift är att hjälpa skolan med undervisning om och med journalistik, medier och dagstidningar på alla nivåer, från årskurs ett till vuxenutbildning – i praktiskt taget alla ämnen. Med tidningen och andra medier i undervisningen fångar skolan upp de frågor som är aktuella och som ungdomarna möter både hemma och i samhället i övrigt. Få saker ger en pedagogisk fördel i skolan som aktualitet! Dagstidningar och andra seriösa medier är med sitt aktuella innehåll ett viktigt komplement till traditionella läromedel. Här kan man med aktuella exempel ofta konkretisera abstrakta strukturer.

Mediekompass.se vänder sig i första hand till lärare! Här hittar du som undervisar lektionstips för både yngre och äldre elever, och här finns också nutidskryss som kommer varje vecka under terminstid. Vi försöker också förmedla nyheter om vad som händer inom en föränderlig medievärld samt också ge exempel på medieinslag som kan användas i undervisningen i de flesta ämnen.

Har du frågor som rör Mediekompass så gärna av dig via e-post till: mediekompass@tu.se

Information om Mediekompass dataskyddspolicy finner du här: Mediekompass Dataskyddspolicy

Mediekompass finns i många länder världen över. Du kan hitta information om våra systerorganisationer på sidan News In Education.

De tidningar inom svensk dagspress som är medlemmar i TU och står bakom Mediekompass hittar du här.

X
X