För elever

Lästips

Lästips för dig som gillar journalistik, medier och det journalistiska skrivandet.

Det finns mycket att säga om nyhetsmedier och journalistik, och det presenteras ständigt ny forskning på området. Här nedanför hittar du lite blandade lästips med allt från ledartexter och skrivtips till forskning om medier och aktuell debatt.

Lästipsen kommer att bytas ut lite då och då, så kom gärna tillbaka och se om det har dykt upp något nytt som du är intresserad av.

Publicistguiden. En bra början för dig som vill lära dig mer om det journalistiska arbetet och skrivandet är Publicistguiden som finns här på Mediekompass. I Publicistguiden går vi igenom vem som gör vad på en redaktion, vad man får och inte får skriva och vad som menas med medieetik. Och framför allt ger vi mängder med tips för att du ska kunna bli en ännu vassare journalist.

Mediekompass: Publicistguiden

Frågesport mediekunskap

Skrivtips från TT Nyhetsbyrån. Tidningarna och andra nyhetsmedier skriver inte allting själva, en hel del köper man in från olika nyhetsbyråer som TT. Hos TT har man tagit fram skrivregler för deras journalister att följa, och många andra använder dem också. Här kan man läsa om hur man hanterar svordomar och värdeladdade ord i text, hur ord ska förkortas och när det ska vara stor eller liten bokstav. Tydliga och handfasta tips som gör ditt skrivande bättre!

TT Nyhetsbyrån: TT-språket

Skrivarskola med publicistguiden

Unga delar ryska medier. En studie från Försvarshögskolan visar att unga svenskar och framför allt unga svenska män är mer benägna att sprida information från rysk statsstyrd media än andra. De både konsumerar och sprider vidare innehållet från de ryska statliga medierna RT och Sputnik.

Sju procent av de tillfrågade tar del av nyheter från nyhetskanalerna i alla åldersgrupper, men i gruppen 18 – 29 år är det viss överrepresentation. Bland unga män konsumerar 21 procent nyheter från RT och Sputnik.

Försvarshögskolan: Yngre män mer benägna att ta del av rysk informationspåverkan

Foto: Colourbox.com

Ungdomar har relativt högt politiskt intresse. 38 procent av Sveriges ungdomar är politiskt intresserade, en minskning med 12 procentenheter sedan valåret 2018. Miljö, jämställdhet och klimat är de viktigaste politiska frågorna, men vilken attityd som ungdomar har till frågorna skiljer sig åt mellan killar och tjejer. Exempelvis tycker 20 procent av killarna att jämställdheten har gått för långt, vilket kan ställas mot endast 4 procent av tjejerna.

Ungdomsbarometern: Generation Z 2022

Wendela Hebbe – Sveriges första kvinnliga journalist. Hon brukar inte bara anses vara Sveriges första kvinnliga journalist, utan även en föregångare inom socialjournalistik. Wendela skildrade i bland andra Aftonbladet hur livet på 1800-talet var för samhällets olycksbarn.

Populär Historia: Wendela Hebbe – journalistpionjär i 1800-talets Stockholm

Foto: Colourbox.com

Att dela bilder. Får man dela bilder på en person man inte känner? Det är en fråga som ställs i Statens medieråds programserie Lilla upphovsrättsfrågan. I skolans nya läroplan är upphovsrätt ett nytt inslag i flera kursplaner, bland annat i samhällskunskap, bild, svenska och musik.

Serien är indelad i tio korta filmer där du kan få svar på frågor om vad som gäller med bilder på sociala medier och om mamma eller pappa får lägga ut bilder på dig och dina syskon hur som helst.

Statens medieråd: Lilla upphovsrättsfrågan

Bli expert på bildgranskning. Kriget i Ukraina har utan tvekan försvårat möjligheterna till att orientera sig rätt i informationsflödet. Inte minst bilder används ibland i sociala medier för att vilseleda och lura mediekonsumenten. Källkritikbyrån har skapat en bra guide kring hur du tar reda på, med hjälp av gratis nätbaserade verktyg, om en bild är äkta eller ej.

Källkritikbyrån: Så kommer du igång med att granska bilder

Foto: Colourbox.com