Videospelare

 • 7-9
X
 • Introduktion till Medieutforskaren

  • #intro

  Spela avsnittet

  Gå till kapitel
 • Kapitel 1: Därför yttrandefrihet

  • #demokrati
  • #offentlighetsprincipen
  • #pressfrihet
  • #yttrandefrihet

  Spela avsnittet

  Gå till kapitel
 • Kapitel 2: Gör din röst hörd

  • #åsikt
  • #politik
  • #samhälle
  • #yttrandefrihet

  Spela avsnittet

  Gå till kapitel
 • Kapitel 3: Vem gör vad på redaktionen

  • #journalist
  • #redaktion
  • #reporter
  • #yrke

  Spela avsnittet

  Gå till kapitel
 • Kapitel 4: Journalistens spelregler

  • #medieetik
  • #medieombudsmannen
  • #yrkesetik

  Spela avsnittet

  Gå till kapitel
 • Kapitel 5: Undersök källan!

  • #källkritik
  • #källmedvetenhet
  • #källtillit

  Spela avsnittet

  Gå till kapitel
 • Kapitel 6: Nyhetsvärdering hjälper oss att förstå världen

  • #nyhetskriterier
  • #nyhetsvärdering

  Spelas nu

 • Kapitel 7: Testa dina kunskaper

  • #kunskap
  • #prov
  • #quiz

  Spela avsnittet

  Gå till kapitel

Kapitel 6: Nyhetsvärdering hjälper oss att förstå världen

 • #nyhetskriterier
 • #nyhetsvärdering
 • 7-9

Uppladdad 09 mar 2023

Varje sekund händer det saker över hela världen. Men allt kan inte bli nyheter. Våra nyhetsmedier har i uppgift att sålla i informationsbruset och hjälpa oss att förstå vad som är intressant och relevant. Det kallas för nyhetsvärdering.

Nyhetsvärdering handlar om vad som ska bli en nyhet. Det innebär att redaktionerna värderar vad som är sant, relevant och intressant. Nyheterna granskar, förklarar, analyserar och kommenterar  händelser och sätter saker i ett sammanhang. Därför måste ett urval göras – allt kan inte bli en nyhet.

För bara några decennier sedan var vår nyhetskonsumtion begränsat till några få tv-kanaler, radiostationer och tidningar. Idag är situationen annorlunda. Genom våra datorer och mobiltelefoner har vi tillgång till all världens information, bara några klick bort. Men det enorma informationsflödet gör det samtidigt svårt för oss att avgöra vad som är trovärdigt och sant. Nyhetsmedierna hjälper oss att navigera i informationsbruset. Journalisterna och redaktörerna gör dessa avvägningar tillsammans, men oftast utgår de från vad som är intressant för sin publik.

Det finns några grundkriterier för nyhetsvärdering som oftast är viktigare än andra, man kan kalla det för nyhetens principer.

Nyhetens principer

Närhet

Om händelsen sker nära geografiskt, nära i tid och är kulturellt angelägen är det troligare att det blir en nyhet.

Närhet

Det som hände nyss och där vi befinner oss i händelsens centrum blir troligare än nyhet än det som hände igår i vår periferi.

Ett drama

Om nyheten är ovanlig, avvikande eller oväntad.

Ett drama

Rysslands invasion av Ukraina under vintern 2022 var oväntad, dramatisk och ovanlig. Scener från kriget har nästan spelats upp som från en film i nyhetsmedierna.

Negativa händelser

Negativa nyheter har högre nyhetsvärde än positiva nyheter.

Negativa händelser

Att negativa händelser har högt nyhetsvärde märks inte minst i våra sociala medier. Negativa nyheter tenderar till att skapa engagemang och får större exponering av plattformarnas algoritmer.

Det finns fler kriterier, som att händelsen har betydelse för många, att den kan följas över längre tid, eller att den involverar kända personer. Vilka kriterier som gäller kan också bero på själva mediet – de kan väga olika tungt om det är tv, radio eller text, till exempel om det finns häftiga filmklipp eller bra ljudupptagningar.

Det finns medier som inte håller sig till de krav på opartiskhet som nyhetsmedierna har förbundit sig till, med andra ord det medieetiska systemet. Dessa medier gör en annan nyhetsvärdering än de traditionella medierna. Ett vanligt exempel är medier som konsekvent lyfter fram frågor om invandring eller klimat på ett övervägande positivt eller negativt sätt. Därför gör man klokt i att kontrollera källans ursprung och om andra medier har rapporterat om samma sak.

I sociala medier råder ingen nyhetsvärdering, utan där kan vem som helst lägga upp vad som helst och dess synlighet avgörs av andra faktorer, som styrs av din tidigare sökhistorik och plattformens algoritmer. En algoritm är plattformens instruktioner som bestämmer vad vi ser i våra flöden. Inlägg som väcker stort engagemang kommer ofta högre upp i algoritmen oavsett om det är sant eller faktakontrollerat.

Att skydda sig helt från falska och vilseledande nyheter på sociala medier är nästan omöjligt. Men om du aktivt väljer att följa etablerade, seriösa och opartiska medier är chansen större att du kommer stöta på riktiga nyheter och god journalistik. Om vi är medvetna om hur information sprids, blir vi bättre på att förstå när nyheter är trovärdiga.

Vad har du lärt dig? Testa dina kunskaper!

Steg 1 av 2 - Fråga 1

Vad brukar oftast krävas för att något ska bli en nyhet enligt nyhetens principer?