Frågesport

Att lära in via frågesport kan förutom att vara en kul grej, även vara ett mycket effektivt sätt för inlärning. Testa dina kunskaper om exempelvis källkritik och mediekunskap här nedanför.

Vi tipsar också om att regelbundet testa dina kunskaper om vad som händer i Sverige och världen i veckans nutidskryss.

Mediekunskapsquiz

Steg 1 av 12 - Fråga 1

Medierna skyddas av två grundlagar, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Hur många är grundlagarna?

Quiz för låg- och mellanstadieelever (12 frågor)

Steg 1 av 10 - Fråga 1

Vad betyder demokrati?

Quiz för högstadie- och gymnasieelever (12 frågor)

Steg 1 av 12 - Fråga 1

Vad innebär censur?