Videospelare

 • 7-9
X
 • Introduktion till Medieutforskaren

  • #intro

  Spela avsnittet

  Gå till kapitel
 • Kapitel 1: Därför yttrandefrihet

  • #demokrati
  • #offentlighetsprincipen
  • #pressfrihet
  • #yttrandefrihet

  Spelas nu

 • Kapitel 2: Gör din röst hörd

  • #åsikt
  • #politik
  • #samhälle
  • #yttrandefrihet

  Spela avsnittet

  Gå till kapitel
 • Kapitel 3: Vem gör vad på redaktionen

  • #journalist
  • #redaktion
  • #reporter
  • #yrke

  Spela avsnittet

  Gå till kapitel
 • Kapitel 4: Journalistens spelregler

  • #medieetik
  • #medieombudsmannen
  • #yrkesetik

  Spela avsnittet

  Gå till kapitel
 • Kapitel 5: Undersök källan!

  • #källkritik
  • #källmedvetenhet
  • #källtillit

  Spela avsnittet

  Gå till kapitel
 • Kapitel 6: Nyhetsvärdering hjälper oss att förstå världen

  • #nyhetskriterier
  • #nyhetsvärdering

  Spela avsnittet

  Gå till kapitel
 • Kapitel 7: Testa dina kunskaper

  • #kunskap
  • #prov
  • #quiz

  Spela avsnittet

  Gå till kapitel

Kapitel 1: Därför yttrandefrihet

 • #demokrati
 • #offentlighetsprincipen
 • #pressfrihet
 • #yttrandefrihet
 • 7-9

Uppladdad 06 mar 2023

Yttrandefrihet och pressfrihet är grundstenar i demokratin. Det är så pass viktigt att det finns skyddat i svensk grundlag. Vår Tryckfrihetsförordning är den äldsta i världen, sedan 1766 har staten varit förbjuden att censurera våra medier.

Yttrandefrihet handlar om att sådana som du och jag har rätt till att uttrycka oss fritt om nästan vad som helst.

Medier kallas ibland för den tredje statsmakten. De har till uppgift att granska makten, och att informera om vad som händer i samhället. Därför behövs pressfrihet.

Fria och oberoende medier är en av hörnstenarna i en fungerande demokrati. Men för att journalister ska kunna göra sitt jobb krävs samtidigt att vi medborgare har yttrandefrihet.

Yttrandefrihet handlar om att sådana som du och jag har rätt till att uttrycka oss fritt om nästan vad som helst. Det är en så pass viktig demokratisk rättighet att det finns nedskrivet i svensk grundlag. Eftersom det står i grundlagen betyder det att yttrandefriheten har fått ett särskilt skydd. Det är nämligen inte lika lätt att ändra en grundlag som en vanlig lag.

Yttrandefrihet kanske känns som något vi kan ta för givet i Sverige, men faktum är att hälften av världens befolkning inte är fria att läsa, skriva och ha vilka åsikter de vill.

 

Fakta om yttrandefrihet

Mediers
uppgift

Att granska makten – vad menas?

Mediers uppgift

Medier har till uppgift att granska makten och informera om vad som händer i samhället. Dessa oberoende medier är en av hörnstenarna i en fungerande demokrati.

Meddelarfrihet

Den som kontaktar medier har meddelarfrihet.

Meddelarfrihet

Den som kontaktar medier för att berätta om något har meddelarfrihet. Det betyder att den har laglig rätt att prata med medier om något den tycker att de bör rapportera om.

Censur

Staten får inte censurera

Censur

I lagarna står bland annat att medierna inte får censureras av staten, alltså att de inte får ta bort något från medierna innan det har tryckts eller visats.

Fria medier

Vad betyder det?

Fria medier

Fria medier står fria från censur och statlig kontroll. I länder med censur bestämmer staten vad nyheterna får eller inte får rapportera om.

Det är samtidigt viktigt att medierna har rättigheter i en demokrati. Utan fria medier, som står utan påverkan från politiker och företag, fungerar inte demokratin som den ska. Mediernas uppgift är att granska makthavare och informera om vad som händer. Därför behövs det som kallas pressfrihet. Det finns nedskrivet i två av våra grundlagar, Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen.

Där står bland annat att medierna inte får censureras av staten, alltså att de inte får ta bort något från medierna innan det har tryckts eller visats.

Grundlagarna ger medborgare och journalister rätt till att ta del av offentliga handlingar, som till exempel dokument från kommunen eller riksdagen. Det gör det möjligt för journalister att undersöka vad som händer hos våra myndigheter och sprida den informationen vidare till oss. Dina examensbetyg är exempel på en offentlig handling. Vissa handlingar, som vårdjournaler eller andra dokument av känslig karaktär, kan vara sekretessbelagda. Det gör att de inte är möjliga för vem som helst att ta del av.

I lagen står också vad nyhetsmedier har för skyldigheter, till exempel att inte kränka någon eller att uttrycka sig nedsättande om någons hudfärg, religion eller sexualitet.

Ett snabbt frågestopp

Vad menas med tredje statsmakten?
Fria medier som står utan statlig kontroll och censur gör att medborgarna kan hålla sig bättre informerade.

Den som kontaktar medier för att berätta om något som hänt har meddelarfrihet. Det betyder att den har rätt att prata med medier om något som har hänt.

Personen har också meddelarskydd. Journalisten måste skydda sina källor om de vill vara anonyma. Det är dessutom förbjudet för företag och myndigheter att efterforska vem som har pratat med journalisten, det kallas efterforsknings- och repressalieförbud. Man ska som anställd på offentliga verksamheter, som en skola eller ett sjukhus, kunna berätta för journalister om verksamheten utan att riskera att bli av med jobbet.

Vad har du lärt dig? Testa dina kunskaper!

Steg 1 av 2 - Fråga 1

Vad innebär censur?