Videospelare

 • 4-6
X
 • Introduktion till Medieutforskaren

  • #intro
  • #kunskap

  Spela avsnittet

  Gå till kapitel
 • Kapitel 1: Yttrandefrihet är vår rättighet

  • #demokrati
  • #pressfrihet
  • #yttrandefrihet

  Spela avsnittet

  Gå till kapitel
 • Kapitel 2: En bild säger mer än tusen ord

  • #bilder
  • #nyheter
  • #reklam

  Spela avsnittet

  Gå till kapitel
 • Kapitel 3: Att söka information

  • #fakta
  • #information
  • #söka

  Spela avsnittet

  Gå till kapitel
 • Kapitel 4: Hur vet man vad som är sant?

  • #källkritik
  • #källmedvetenhet
  • #söka

  Spela avsnittet

  Gå till kapitel
 • Kapitel 5: Intervjun är journalistens viktigaste verktyg

  • #intervju
  • #research
  • #vinkel

  Spelas nu

 • Kapitel 6: Testa dina kunskaper

  • #kunskap
  • #quiz

  Spela avsnittet

  Gå till kapitel

Kapitel 5: Intervjun är journalistens viktigaste verktyg

 • #intervju
 • #research
 • #vinkel
 • 4-6

Uppladdad 28 mar 2023

Intervjun är viktig för att samla in information från olika källor. Arbetet kan delas in i tre steg.

Intervjun är viktig för journalisten. Den är ett sätt att hitta svaren på olika frågor. Genom intervjun får man reda på fakta eller information ur personens synvinkel, eller personens åsikter i olika frågor. På så vis är det även en användbar metod i skolan. En lyckad intervju kan delas in i tre steg.

Förarbetet

Innan man gör intervjun måste man bestämma vad man vill ta reda på. Alltså syftet med intervjun. Som journalist måste man vara påläst, på journalistspråk kallas det research.

Du behöver skriva frågor. Frågorna ska helst vara öppna frågor. Det innebär att man inte kan besvara frågan med ett ja eller nej. Det gör att du får förklarande svar och förhoppningsvis målande beskrivningar. Testa själv!

Förbered inte för många frågor, du vill ju hinna med att ställa de frågor du har skrivit ner. 5–7 frågor är ett bra riktmärke.

Vad betyder ordet?

Research

Det måste journalisten göra.

Research

Journalisten måste vara påläst inför en intervju. Det innebär att den gör förarbetet. Man läser på om intervjupersonen och dennes kunskapsområde. Med god research blir det lättare att skriva bra frågor.

Syftet

Visar vägen för intervjun.

Syfte

Ett syfte förklarar målet med intervjun. Man ställer sig frågan: Vad behöver jag ta reda på? Och hur ska jag nå dit?

Nyhetsvinkel

En nyhetsvinkel gör intervjun begriplig.

Vinkel

En nyhetsvinkel innebär att journalisten har valt en viss väg med intervjun som den håller sig på. Texten får ett budskap och blir intressant, rolig och spännande.

Under intervjun

Att intervjua kan kännas nervöst både för dig och för den som blir intervjuad. Ställ dina frågor och kom ihåg att lyssna på svaren. Skriv ner i ett block, i din telefon eller spela in samtalet.

Om du märker att samtalet tar en annan väg behöver det inte vara någon fara, så länge svaren är intressanta för din vinkel. Undvik att berätta vad du tycker. Du vill ju höra om din intervjupersons åsikter! När intervjun är färdig tackar du för samtalet och berättar när du tror att texten är klar.

Efter intervjun

Nu börjar du skriva din text. Gärna så snart som möjligt. Försök vara så noggrann som möjligt. När texten är klar kan det vara snällt att låta den du intervjuat att läsa vad du har skrivit.

Vad har du lärt dig? Testa dina kunskaper!

Steg 1 av 2 - Fråga 1

Hur många frågor kan vara rimligt att förbereda till en intervju?