Videospelare

 • gymnasiet
X
 • Introduktion till Medieutforskaren

  • #intro

  Spela avsnittet

  Gå till kapitel
 • Kapitel 1: Därför yttrandefrihet

  • #demokrati
  • #offentlighetsprincipen
  • #pressfrihet
  • #yttrandefrihet

  Spela avsnittet

  Gå till kapitel
 • Kapitel 2: Gör din röst hörd

  • #åsikt
  • #politik
  • #samhälle
  • #yttrandefrihet

  Spela avsnittet

  Gå till kapitel
 • Kapitel 3: Vem gör vad på redaktionen

  • #journalist
  • #redaktion
  • #reporter
  • #yrke

  Spelas nu

 • Kapitel 4: Journalistens spelregler

  • #medieetik
  • #medieombudsmannen
  • #yrkesetik

  Spela avsnittet

  Gå till kapitel
 • Kapitel 5: Undersök källan!

  • #källkritik
  • #källmedvetenhet
  • #källtillit

  Spela avsnittet

  Gå till kapitel
 • Kapitel 6: Nyhetsvärdering hjälper oss att förstå världen

  • #nyhetskriterier
  • #nyhetsvärdering

  Spela avsnittet

  Gå till kapitel
 • Kapitel 7: Testa dina kunskaper

  • #kunskap
  • #prov
  • #quiz

  Spela avsnittet

  Gå till kapitel

Kapitel 3: Vem gör vad på redaktionen

 • #journalist
 • #redaktion
 • #reporter
 • #yrke
 • gymnasiet

Uppladdad 23 mar 2023

Det är inte bara journalister som arbetar på en nyhetsredaktion. Det finns många olika arbetsuppgifter som behöver göras. Någon behöver till exempel hålla koll på nyhetstips, andra håller koll på att redaktionen följer de lagar och regler som gäller.

En nyhetsredaktion är det kontor där journalisten arbetar. På redaktionen finns många olika roller, alla kan inte vara journalister.

Ansvarig utgivare

Till exempel så finns det en ansvarig utgivare, som tar ansvar för allt innehåll i nyhetsmediet, på papper, tv, radio och på webben. Den ser till att redaktionen följer lagar och regler så att ingen riskerar att bli oskyldigt anklagad för något. Om nyheterna gör fel är det alltså den ansvarige utgivaren som tar ansvar, även om det inte var den som bevakade händelsen.

Chefredaktören

Chefredaktören är den som arbetsleder redaktionens anställda och bestämmer riktningen för innehållet på kort och lång sikt.

Nyhetschefen

Nyhetschefen är den som fördelar jobb till journalisterna. Den har en viktig roll att sålla vad som är viktigt och inte. Den håller koll på tips som kommer till redaktionen och läser pressmeddelanden från myndigheter och företag. Den håller också koll på vad nyhetsbyråer och andra medier väljer att ta upp i sin rapportering.

På en redaktion arbetar man som ett lag.

Journalisten

En journalist är den rapporterar om olika händelser och granskar makten. En journalist kan bevaka allmänna nyheter, eller vara specialiserad, till exempel rapportera om kultur, sport, mode eller ekonomi. Ibland kallas journalisten för reporter.

Reportern läser dokument och genomför intervjuer, innan den skriver artiklar eller nyhetsinslag för tv eller radio. Den måste alltid värdera sina källors trovärdighet, om det är sant eller falskt, så att den inte råkar publicera något som inte stämmer.

En del journalister arbetar som grävande reportrar. Den grävande reportern arbetar ofta länge med avslöjanden som kan påverka samhället och politiken när resultatet publiceras.

Fotografens bilder låter betraktaren träda in i händelsernas centrum.

Fotografen

En fotograf tar bilder till journalistens texter. Ofta åker de ut till nyhetsplatsen tillsammans. Fotografen både fotograferar och filmar. Bilder blir allt viktigare i journalistiken och kan ibland få stort genomslag hos publiken. Man brukar ibland prata om att en bild säger mer än tusen ord.

Att lägga ut nyheter med ljud och rörlig bild blir allt vanligare även på en tidningsredaktion.

Andra roller på redaktionen

Det finns många fler roller på en nyhetsredaktion. Vilka roller kan bero på hur stor redaktionen är och vilka medieformer man arbetar med. På radio och tv behövs till exempel inslagsproducenter, redigerare, elektriker och ljudtekniker. På större redaktioner finns även originalare, korrekturläsare och researchers. På mindre redaktioner faller många gånger flera av dessa roller på reportern själv.

Vad har du lärt dig? Testa dina kunskaper!

Steg 1 av 2 - Fråga 1

Vad gör en ansvarig utgivare?