Videospelare

 • 1-3
X
 • Introduktion till Medieutforskaren

  • #intro
  • #kunskap

  Spela avsnittet

  Gå till kapitel
 • Kapitel 1: Yttrandefrihet är vår rättighet

  • #demokrati
  • #pressfrihet
  • #yttrandefrihet

  Spelas nu

 • Kapitel 2: En bild säger mer än tusen ord

  • #bilder
  • #nyheter
  • #reklam

  Spela avsnittet

  Gå till kapitel
 • Kapitel 3: Att söka information

  • #fakta
  • #information
  • #söka

  Spela avsnittet

  Gå till kapitel
 • Kapitel 4: Hur vet man vad som är sant?

  • #källkritik
  • #källmedvetenhet
  • #söka

  Spela avsnittet

  Gå till kapitel
 • Kapitel 5: Intervjun är journalistens viktigaste verktyg

  • #intervju
  • #research
  • #vinkel

  Spela avsnittet

  Gå till kapitel
 • Kapitel 6: Testa dina kunskaper

  • #kunskap
  • #quiz

  Spela avsnittet

  Gå till kapitel

Kapitel 1: Yttrandefrihet är vår rättighet

 • #demokrati
 • #pressfrihet
 • #yttrandefrihet
 • 1-3

Uppladdad 30 mar 2023

Med demokrati menas att makten ska utgå från folket, och yttrandefrihet utgör basen för vår demokrati. Utan den, ingen demokrati.

Demokrati betyder ungefär folkstyre på latin. Det innebär att makten ska utgå från folket. Till exempel går vi i Sverige och röstar var fjärde år om vilka politiker vi vill ska styra landet. Det är en del av demokratin. För att demokratin ska fungera som önskat behöver folket få flera rättigheter, däribland yttrandefrihet.

Yttrandefrihet handlar om att sådana som du och jag har rätt till att uttrycka oss fritt om nästan vad som helst. Det är så viktigt att det finns nedskrivet i svensk grundlag. Där står vilka rättigheter och skyldigheter vi har i Sverige.

För att demokratin ska fungera som önskat behöver folket få flera rättigheter, däribland yttrandefrihet.

Yttrandefrihet ger oss rätt att uttrycka våra tankar och åsikter i bland annat sociala medier.

Eftersom det står i grundlagen betyder det att yttrandefriheten har fått ett särskilt skydd. Det är nämligen inte lika lätt att ändra en grundlag som en vanlig lag. I Sverige är det tillåtet att fritt läsa och skriva vad du vill, eller tycka vad du vill. I många andra länder i världen är det inte någon självklarhet. Där är yttrandefriheten inte lika stark som den är i Sverige.

Det är dessutom viktigt att medier som tidningar och tv- och radiokanaler har rättigheter i en demokrati. Utan fria medier fungerar inte demokratin som den ska. Nyhetsmedierna har en viktig uppgift att granska makthavare och informera om vad som händer. Att granska makten innebär att journalister försöker ta reda på fakta bakom olika beslut eller händelser. Därför behövs det som kallas pressfrihet och det finns nedskrivet i två av våra grundlagar, Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen.

Vad har du lärt dig? Testa dina kunskaper!

Steg 1 av 2

Vad betyder demokrati?