27 aug 2018

Valkompass med eleverna

Tema: 

Så här två veckor inför valet pratas det mycket politik, statsskick och hur Sverige styrs ute i skolorna. De allra flesta av våra elever har ännu inte rösträttsåldern inne, men de har ändå åsikter.
Med hjälp av någon av de valkompasser som tidningarna erbjuder kan eleverna undersöka vilka partier som ligger närmast deras egna åsikter i en mängd aktuella frågor. Då kompasserna visar i vilken utsträckning de olika partierna stämmer överens med ens åsikter, kan dessa med fördel användas som underlag för exempelvis klassrumsval. Även i mindre elevgrupper får man på så sätt större spridning och ”mandatfördelning” mellan partierna, än om eleverna enbart röstar på ett parti.
Bland de rikstäckande valkompasserna kan vi tipsa om en som tagits fram av TT – Nyhetsbyrån tillsammans med journalisten Christer Isaksson och statsvetaren Tommy Möller. Varje fråga har en kort informationsfilm på cirka 45 sekunder. Valkompassen finns hos bland andra Metro, Barometern och Göteborgs-Posten.
Tillsammans med statsvetaren Jenny Madestam har Expressen en valkompass som också är framtagen tillsammans med TT. Varje fråga förklaras i korta filmer med Madestam.
I samarbete med Göteborgs universitet har Aftonbladet en valkompass, där man inleder frågorna med att placera sig själv på den politiska skalan.
En mängd tidningar har också valkompasser som bygger på mer lokala politiska frågor. I dessa valkompasser väljer man sin egen hemkommun eller region och frågorna baseras på aktuell regionalpolitik. Se exempelvis Upsala Nya Tidning, Nya Wermlands-Tidningen och Skaraborgs Allehanda.