12 nov 2018

Nutidskryss som Kahoot!

Tema: 

På försök kommer du under en period hitta våra populära Nutidskryss även på Kahoot!

Du som använder Kahoot kan ange “Mediekompass” i sökfältet under “Discover” hos Kahoot. Du finner där Nutidskryssen för respektive vecka. Det är bara de som heter “Mediekompass vecka …” som kommer från oss. På grund av de begränsningar som finns hos Kahoot, är kryssen förenklade för att passa in. Det innebär att en del av de pedagogiska och allmänbildande aspekterna av frågeställningarna försvinner. Vill du hellre att Nutidskrysset ska vara en utgångspunkt för diskussioner i klassrummet, där frågorna innehåller mer information, är det de traditionella kryssen du ska använda.

Vi kommer att prova med Nutidskryss genom Kahoot under en begränsad period, och gör sedan en utvärdering.