12 feb 2018

Nu lyfter Mediekompass!

Tema: 

Efter en tid då verksamheten här har varit vilande, även om alla lektionsförslag naturligtvis fungerat, tar Mediekompass nu fart igen.

Tack vare medel ur Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse för medieforskning har vi nu möjlighet att fortsätta arbetet med detta verktyg för lärare som vill använda dagspress och nyheter i undervisningen. Det innebär bland annat att vi har förstärkt personalstyrkan och har nu Henrik Nyberg, ämneslärare Sh/His och med ett förflutet som skribent, som ansvarig för Mediekompass.

Initialt kommer arbetet handla om tre huvudområden: uppdatera befintligt material, komplettera med lektionstips där det saknas och öka möjligheten för lärare att få tillgång till tidningar för sin undervisning. I ett längre perspektiv finns ambitionen att populära inslag som nutidskrysset och Tidningsveckan ska återuppstå liksom en hel del andra uppslag.

Det är vår förhoppning att ni kommer att fortsätta trivas med Mediekompass som ett verktyg i undervisningen, och ni är alltid välkomna att höra av er med idéer, synpunkter och förslag.

Med vänlig hälsning, teamet på Mediekompass