09 maj 2019

Mer än “fake news”

Tema: 

Organisationen EAVI – European Association for Viewers Interests – diskuterar begreppet “fake news” som rymmer allt från misstag till medveten desinformation i ett material de kallar Beyond Fake News – 10 Types of Misleading News. Till det hör ett faktablad som tillsammans med Mediekompass har översatts till svenska. Faktabladet, som finns i pdf-format och lämpligen skrivs ut som A3 att hängas upp i klassrummet, tar upp tio typer av vilseledande nyheter.

Läs mer här eller hämta faktabladet direkt: EAVI Mer än fake news svenska