20 jan 2013

Workshop om mediekunnighet på Safer Internet Day

4-6 Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: Ej angivet
Tema: Mediekunskap
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

Safer Internet Day 2013
I ett samarbete med bland andra Mediekompass har Statens medieråd tagit fram materialet ”Jag <3 internet – dina rättigheter och skyldigheter online”, som består av en lärarhandledning och ett elevmaterial. Materialet är avsett att användas till en workshop under Safer Internet Day. I materialet diskuteras komplexa frågor som många unga måste hantera i sin nätvardag, t.ex:

  • Hur är man en bra kompis på nätet?
  • Var går gränsen för vad som är acceptabelt att lägga ut på nätet?
  • Vad säger lagen och vad händer om man gör något olagligt på nätet?

Materialet finns nu tillgängligt för nedladdning på Statens medieråds hemsida.

Lärarhandledningen har tagits fram av Statens medieråd i samarbete med Barnombudsmannen, Skolverket (Kolla källan), Rikspolisstyrelsen, Ungdomsstyrelsen, Datainspektionen, Post- och Telestyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Surfa Lugnt, Mediekompass och Konsumentverket/Konsument Europa.

Årets tema är rättigheter och skyldigheter på nätet. Allmänheten, skolor, organisationer, bibliotek, företag och andra aktörer – vi vill uppmuntra alla att engagera sig för att uppmärksamma barns och ungas internetanvändning. Safer Internet Day firar 10-årsjublieum 2013. Läs mer om Safer Internet Day.

Det europeiska nätverket Insafe
Statens medieråd representerar Sverige i det europeiska nätverket Insafe, ett samarbete mellan organisationer från 30 länder i Europa som arbetar för att sprida kunskap och öka medvetenheten om säkrare användning av internet bland barn och unga. Safer Internet Day arrangeras varje år av Insafe, inom ramen för EU:s Safer Internet Programme. Läs mer om Insafe.

Detta material finns redan idag:

För frågor om lärarmaterialet och hur er skola kan engagera er i Safer Internet Day, kontakta Statens medieråd.

 

Förberedelser

Ej angivet

Syfte

Ej angivet

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.