11 aug 2013

Vilka yrken finns det där du bor?

1-3
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: 1-4 lektioner
Tema: 
Senast uppdaterad: 11 aug 2015

Syfte
Lektionstipset syftar till att sätta fokus på närområdets samhällsfunktioner och yrken i ett sammanhang som lokaltidningen dagligen beskriver i både stort och smått.

Förberedelser
1. Se till att ha minst en lokal dagstidning (papper) till varje elev. Det är bra om det är flera olika utgivningsdagar, så de kan hitta många olika yrken. Ett tips är att dela ut två exemplar av samma tidning ifall de vill klippa ut saker som både finns på fram- och baksidan.
2. Definiera vad du menar med ”närområdet”.
3. Tänk igenom vilka viktiga samhällsfunktioner som finns i ert närområde och bestäm vilka som ska tas med i elevernas arbete.
4. Formulera om frågorna i Moment C, så att de passar elevgruppen/klassen.
5. Bestäm hur eleverna ska redovisa sitt arbete, ”Yrken där vi bor”. Förslag:
– Tidning (en A4-sida per yrke)
– Collage på klassrumsväggen (Karta i mitten och elevernas texter och bilder runt omkring.)
– Digital presentation

Moment A – introduktion

Visa webbversionen av er lokala tidning på storbild.
Anteckna vilka yrken som förekommer på bilderna.
Samtala om yrkena. Exempel på frågor:
– Vad handlar artikeln/annonsen om?
– Finns det någon som har det yrket i … (närområdet)?
– Känner du någon som jobbar som…?
– Vad gör man när man jobbar som…?

Moment B – fördjupning

Introducera begreppen yrke, arbetsgivare, anställd, närområde, samhällsfunktioner. Exemplifiera!

Moment C – aktivitet

Återkoppla till Moment A och visa hur eleverna ska dokumentera sitt arbete i bild och text.
1. Klipp ut bilder ur tidningen som visar någon som utövar sitt yrke.
2. Skriv egna texter till bilderna. Några frågor att utgå från:
– Vad heter yrket? (rubrik)
– Vad visar tidningsbilden?
– Vad gör man när man jobbar som…
– Skulle du vilja ha det yrket? Varför/varför inte?
– Vilken/vilka arbetsgivare finns det i ert närområde som har anställda som jobbar som…?

3. Skriv en text och gör en bild som visar ditt drömyrke.
– Vilket är ditt drömyrke? Varför?
– Skulle du kunna tänka dig att flytta från … för att kunna jobba som …? Varför/Varför inte?

Moment D – uppföljning

1. Samtala kring frågorna i Moment C, först parvis och sedan i hela klassen.
2. Ge varje elev möjlighet att utveckla sina texter efter samtalen.
3. Sammanställ klassens arbete.

 

Koppling till skolans styrdokument. Lgr 11

Centralt innehåll i de samhällsorienterande ämnena, årskurs 1-3
Att leva i närområdet

  • Yrken och verksamheter i närområdet.

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3
… Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar. Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet. Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer…

 

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.