11 aug 2013

Viktigt att värna pressfriheten

4-6 Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: 
Tema: Demokrati, Värdegrund
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

Syfte: Att skapa förståelse för hur tryck- och yttrandefriheten ligger till grund för demokratin samt att öka elevernas kunskaper kring pressfriheten i ett globalt perspektiv.

Bakgrund: Pressfrihetens dag instiftades av FN 1993. Dagen firas varje år den tredje maj som en påminnelse om värdet av yttrande- och pressfrihet. En annan anledning är att belysa den avsaknad av dessa friheter som ännu finns på många håll i världen.
I artikel 19 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna står det ”Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser”.

Alla uppgifter kan genomföras fristående.

Uppgift 1

Förberedelser: Tillgång till internet behövs
Tidsåtgång: 20-40 min.

Genomförande:
1. Titta gemensamt på YouTube-klippet med vinnaren av Nobels fredspris 2011, Tawakkol Karman (det har svensk text och är bara fyra minuter långt)

2. Berätta att Tawakkol Karman arbetar på Women Journalists Without Chains och att hon vann Nobels fredspris 2011. Hon kommer från Jemen (leta gärna upp det på kartan).

3. Tawakkol Karman har i en intervju sagt: “In the absence of a free press, there is no democracy.”
Översätt först så att alla är säkra på betydelsen. Låt sedan eleverna parvis diskutera vad hon menar. Hur hör pressfrihet och demokrati ihop? Basera gärna diskussionen på viktiga uttryck från YouTube-klippet (demokrati, civiliserat samhälle, bekämpa korruption och stödja mänskliga rättigheter).

4. Berätta för varandra hur ni resonerat och prata om:

  • Varför är pressfrihet så viktigt?
  • Hur hänger det ihop med demokrati?
  • Vad tror ni inte skulle stå i svenska tidningar om vi hade censur?
  • Vem eller vilka skulle bestämma vad som skulle stå?
  • Varför skulle journalister med ”fel” åsikter förföljas eller till och med fängslas? Hur kan ord vara farliga?

5. Be sedan eleverna att parvis försöka formulera egna ”kärnfulla” meningar som börjar med ”Om det inte skulle finnas pressfrihet… ” eller ”In the abense of a free press…” om du vill göra övningen på engelska.
Gör några meningar gemensamt, t ex ”Om det inte skulle finnas pressfrihet skulle man inte kunna lita på vad som stod i tidningarna” eller ”In the absence of free press it would be difficult for reporters to do their job”.
När ni är klara kan ni jämföra era tankar och åsikter med Tawakkol Karmans här.

Uppgift 2

Förberedelser: Tillgång till internet behövs
Tidsåtgång: 20-40 min.

Genomförande:
1. Fråga eleverna om de känner till någon svensk journalist som sitter i fängelse.
Kanske har de hört talas om de två svenska journalisterna, Martin Schibbye och Johan Persson, som dömdes till elva års fängelse för att olagligen ha tagit sig in i Etiopien samt främjande av terrorism? De sitter nu fängslade i Etiopien.

2. Titta sedan på YouTube-klippet om dem. (Det är drygt två minuter långt och på svenska)

3. Diskutera:
1. Martin Schibbye och Johan Persson tog sig in i den stängda Ogaden-provinsen för att berätta om de övergrepp som flyktingar vittnat om där. Nästan ingen journalist hade varit där före dem. Varför är det så viktigt att journalister rapporterar om saker som läsarna annars aldrig hade fått veta?

2. Vad tror ni att Martins syster menar när hon säger att hon ”hoppas att Sverige fortfarande vill värna om pressfriheten”? Varför är hon besviken på Sverige?

3. Hon berättar att Martin skrivit i ett brev ”What happens now is not only important to us… but to anyone who cares about press freedom and human rights”. Hur tror ni att Martin och Johan resonerade när de tog sig in i Ogaden-provinsen för att visa hur flyktingar har det där? Varför gjorde de det? De visste säkert att det kunde vara farligt.

4. Martin och Johan kommer att ansöka om nåd istället för att överklaga domen. Vad betyder de understrukna orden?
Mer om hur olika organisationer arbetade för att stötta Martin Schibbye och Johan Persson
TU: Skriv på uppropet till regeringen för att få Martin och Johan frisläppta
http://wp.freejohanandmartin.org/
Journalisten: Schibbye och Persson startar bibliotek

Dawit Isaak – fängslad sedan 2001

Ytterligare en svensk journalist som sitter fängslad är Dawit Isaak. Han har suttit fängslad i Eritrea sedan 2001 utan att veta vad han är anklagad för och utan att få sin sak prövad i domstol. Mer om Dawit och hur du kan stötta kampen för att få honom frisläppt.

Korta lektionstips

Här är fler uppgifter kopplade till Pressfrihetens dag.

Förberedelse: Tillgång till internet.
Tidsåtgång: Varje uppgift tar ungefär en kvart.

Genomförande:
a) Titta på bilderna med de tystade människorättskämparna. Vilka är människorna och vad är de kända för? Vad tror ni hade hänt om deras budskap aldrig hade blivit spritt? Vilka hade drabbats?

b) Titta på bildspelet som på olika sätt berör attacker mot pressfrihet. Räkna hur många olika länder som figurerar.

c) Gör två spalter på tavlan, en med länder som ni definitivt tror har pressfrihet och en med länder som ni absolut inte tror har det. Låt eleverna fylla på med länder. Jämför sedan med kartan. Stämde det?

d) Titta på satirteckningarna om pressfrihet. Vilken tycker ni är bäst? Varför? Gör gärna egna i klassen. Låt er inspireras av vad ni såg i uppgift b).

Fler länkar
WAN-IFRA: Golden Pen of Freedom awarded to mexican journalist Anabel Hernandez
WAN-IFRA: Underlag för att diskutera pressfrihet (annonser)
UNESCO: UNESCO World Press Freedom Prize
Freedomhouse: Freedom in the world 2012

Koppling till läroplanen

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap åk 4-6:
De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Förberedelser

Syfte

Skapa förståelse för tryck- och yttrandefriheten

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.