10 aug 2013

Vem bestämmer vad som ska stå i tidningen?

Arkiv
Kurs: 
Lektionsantal: 
Tema: 
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

Nyhetschefen gör varje dag en uppdragslista över vad som ska bevakas. Den enskilde journalisten kan också komma med förslag och idéerna kommer till i samarbete mellan flera personer. Men om någon måste välja och fatta ett beslut om dagens nyheter är det nyhetschefen som avgör. Varje morgon har man ett möte för journalisterna då uppdragen diskuteras. Policyfrågor och mer långsiktiga satsningar (nya temasidor, bilagor …) bestäms av redaktionsledningen.

Vad som slutligen hamnar i tidningen just den dagen kan påverkas av redigerarna som gör sidorna under kvällen. Något kan exempelvis behöva tas bort eller sparas för att ge utrymme till viktigare material.

Ansvarig utgivare
har det yttersta formella ansvaret för allt som står i tidningen. Det är omöjligt för en person att hinna kontrollera och bestämma om allt som skrivs i tidningen, men i speciellt svåra och känsliga frågor tillfrågas ofta ansvarig utgivare.

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.