31 aug 2013

Vargen och människan

4-6 Arkiv
Kurs: NO-ämnen, Samhällskunskap/SO-ämnen, Svenska
Lektionsantal: 1-2 lektioner
Tema: Mediekunskap, Miljö
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

Syfte:

 • att träna källkritik
 • att få ökade kunskaper om den svenska faunan
 • att få ökade kunskaper om tidningens olika texter

Uppgift 1: Lär er mer om vargen

Visste du att en varg ylar när de ska berätta för familjemedlemmarna var de är eller tala om för andra vargar att området är upptaget? Öka era kunskaper om vargen, träna textförståelse och diskutera källkritik.

Passar för: Åk 3-6
Tidsåtgång: ca 60 min
Förberedelse: Ni behöver tillgång till Internet alternativt papperskopia av texten från WWF.

Genomförande:

1. Läs texten om vargar på Världsnaturfondens sajt.

2. Låt eleverna enskilt skriva fem frågor till texten.

3. Byt frågor med en vän och besvara frågorna skriftligt med hjälp av texten.

4. Diskutera i storgrupp:

 • Vad kände eleverna inte till sedan tidigare?
 • Var det något som var särskilt intressant eller förvånande?
 • Är WWF en trovärdig källa för att hitta bra information om vargar? Varför? Hur vet man det?
 • Har eleverna några förslag på andra källor för att ta reda på mer om vargar? Diskutera gärna vad man kan få veta från olika typer av källor som Naturvårdsverket, en jägare som är mycket i naturen, forskare och rapporter etc.

Uppgift 2: Fakta eller åsikt – tidningens olika texter

Använd en nyhetsartikel och en krönika som handlar om vargar för att diskutera skillnaden mellan faktatexter och åsiktstexter i tidningen.

Passar för: Åk 4-6 (främst årskurs 6)
Tidsåtgång: ca 60 min
Förberedelse: Ni behöver tillgång till Internet alternativt papperskopior av krönikan ur Värmlands Folkblad och artikeln ur DN.

Genomförande:

1. Läs tillsammans de två texterna:

2. Jämför de två texterna:

 • Vad handlar de om?
 • Vilken innehåller mest fakta och vilken innehåller mest åsikter?
 • Hur är språket i de olika texterna, utgå förslagsvis från orden: engagerade, sakligt, torrt, målande
 • Hur skulle tidningen se ut om den bara innehöll artiklar eller bara innehöll krönikor?
 • Vad är styrkan/svagheten med de olika texttyperna? Vad tycker eleverna mest om att läsa?

Mer om tidningens texter och skillnaderna mellan faktatexter och åsiktstexter hittar du här. TIPS: låt eleverna gå på jakt efter de olika delarna i tidningen genom att använda texten i länken. Ni kan förslagsvis leta efter en ”textsort” per dag under en skolvecka.

Fler länkar:

Naturvårdsverket: Om skyddsjakt av varg
Fakta om vargen

Kursplanen säger:

Ämnet svenska i årskurs 4-6:
Ur kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6:
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.

Ur centralt innehåll, årskurs 4-6:
Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Ämnet biologi i årskurs 4-6:
Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll:
Natur och samhälle
Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.