23 sep 2013

Valet i Tyskland

7-9Gymnasiet Arkiv
Kurs: Geografi, Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: 20 min eller 1-2 lektioner
Tema: 
Senast uppdaterad: 21 apr 2022

1. Kortis på cirka 20 min

Gå igenom vad som skrivs i lokaltidningen och ett par större svenska tidningar. Dela upp uppgifterna i klassen. Se till att läsa både faktatexter (nyhetstexter) och åsiktstexter (ledare, insändare, debatt).

Hinner ni så ta en kort diskussion och jämför valresultatet med den politiska situationen i Sverige.
Vilka motsvaras CDU/CSU av i Sverige? Jämför de tyska socialdemokraternas resultat med vad de svenska socialdemokraterna fick i förra valet, eller vad opinionsundersökningarna ger dem just nu.

 

2. En till två lektioner

Samma som i förslag 1 men gör det hela lite mer djuplodande! Låt eleverna följa upp det tyska valet lite mer i detalj. Hur gick det i de viktigaste delstaterna? Jämför det traditionellt socialdemokratiska Nordrhein-Westfalen med det mer konservativa Bayern. Diskutera utfallet och diskutera om det här resultatet är en bra spådom för vad som ska ske i Sverige om ett år. Sverige och Tyskland är ju länder som liknar varandra och har en liknande politisk partistruktur.
Jämför valresultatet i Tyskland med den senaste undersökningen av partisympatier i Sverige (se nedan). Vilka likheter och skillnader finns det?

De senaste Sifo-siffrorna (undersökningsperiod 2-12 september 2013. 2000 personer intervjuade.)
Oppositionen:
Socialdemokraterna 33,5%
Vänsterpartiet 6,4%
Miljöpartiet 10,0%
Summa oppositionen 49,9%

Alliansen
Moderaterna 25,7%
Folkpartiet 6,3%
Centerpartiet 3,6%
Kristdemokraterna 3,6%
Summa alliansen 39,2%

Sverigedemokraterna 9,4%

3. Följ valet under flera lektioner och gör det hela till ett Tysklandstema. Samla material under vecka 39 ur både svenska och utländska tidningar, tyska och engelskspråkiga

4. För elever som läser tyska: Försök att läsa några kortare texter ur tyska tidningar. Undvik långa texter ur hyperseriösa tidningar som Frankfurter Allgemeine Zeitung eller Süddeutsche Zeitung. Berlintidningarna Berliner Zeitung, Der Tagesspiegel samt Berliner Morgenpost brukar vara lite mer ”lättlästa”. Eller varför inte titta i ”skandaltidningen” Bild som är Europas största tidning men som är mer ”kvällstidning” än våra motsvarigheter Aftonbladet och Expressen.
Hur skildrar de olika tyska tidningarna valet? Redovisa på tyska eller översätt texterna till svenska.

Nyttiga länkar:
www.dagstidningar.nu – Länkar till samtliga svenska tidningar

Berliner Zeitung www.berliner-zeitung.de

Berliner Morgenpost www.morgenpost.de

Der Tagesspiegel www.tagesspiegel.de

Bild www.bild.de

Brittiska The Guardian www.theguardian.com

Brittiska The Times www.thetimes.co.uk

 

Kopplingar till skolans styrdokument

Grundskolan

Samhällskunskap
Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor.
Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

Geografi
Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande.

Tyska
Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och kunskaper om områden och sammanhang där språket används.

Gymnasiet
Samhällskunskap
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet.

Tyska
Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och omvärldskunskaper samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

 

 

Förberedelser

Se till att skaffa lokaltidningen för hela veckan och se hur den följer upp valet. Se till att ha tillgång till både svenska och tyska tidningars webbsidor. Dra nytta av länkarna i detta material!

Syfte

Att skaffa sig kunskap om Tyskland och de politiska förhållanden som råder där. Jämföra med svenska politiska förhållanden och granska hur Tyskland är betydelsefullt för Sverige.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.