06 mar 2013

Valet i Kenya

7-9Gymnasiet Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: 1-4 lektioner
Tema: Demokrati
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

Tidsåtgång
Ge inledningen en lektion. Då hinner eleverna sätta sig in i ämnet, få grundläggande fakta.
Varje uppföljning tar också ungefär en lektion. De kan också köras parallellt om man delar in klassen i grupper. Har ni ont om tid?: Låt grupper behandla inledning respektive inriktningar och sedan redogöra för varandra. I så fall kan hela området behandlas på drygt en lektion.

Introduktion

Mål: Att lära sig lite om de politiska förhållandena i Kenya, och lite allmänt om landet. Det ger grundfakta för djupare analys.

 • Sätt dig in i valet. Hur gick det?
 • Ange röstandelar för respektive kandidat.
 • Sök efter fakta i tidningsartiklar och skaffa dig en klar bild av hur rösterna fördelade sig, vilka kandidaterna är och vad de står för.
 • Titta på den här videon från Expressen: Anklagad Kenyatta leder stort i Kenya-val. Hur skiljer sig förhållandena från en svensk vallokal?
 • Om valupptakten i SvD: Blodig valdag i Kenya
 • Slutligen: Sök efter svenska tidningsledare som behandlar valet. Hur bedömer de valet? Demokratiskt, odemokratiskt?
 • Bra faktalänk: www.landguiden.se/Lander/Afrika/Kenya

Inriktning 1

Mål: Att skaffa sig förståelse för de problem som ett utvecklingsland som Kenya står inför.
Inom Kenyas gränser finns ett antal olika folkgrupper, kikuyu, luo, m.fl. Den segrande kandidaten Uhuru Kenyatta tillhör folkgruppen kikuyu, den ledande opponenten tillhör folkgruppen luo.

 • Var lever folkgrupperna och hur stor del av befolkningen i Kenya utgör de?
 • Vilken betydelse kan de ha att Uhuru Kenyatta är son till landets store frihetshjälte. Vem var han?
 • Sök i tidningskommentarer och/eller googla politikernamnen och folkslaget.

Inriktning 2

Mål: Att förstå de orsaker som låg bakom det politiska våldet vid valet 2007.
Valet 2007 slutade med våldsamma oroligheter och utbrett politiskt våld.

 • Vilka var orsakerna?
 • Berodde de enbart på misstänkt valfusk?
 • Spelade etniska motsättningar någon roll?

Sök efter tidningarnas rapporter från 2007. Sök även efter kommentarer, dvs ledartexter eller debattartiklar.
Låt eleverna bilda sig en egen åsikt om vad som orsakade oroligheterna 2007. Avsluta med att diskutera oroligheterna i helklass.

Inriktning 3

Mål: Att lära sig att förbereda en resa till tropikerna. Låt eleverna arbeta (gärna två och två) med olika resmål inom Kenya och sedan redovisa sin information i klassen.
Många svenskar åker till Kenya som turister. De populäraste resmålen är Nairobi, dit flyget ofta anländer, nationalparken Masai Mara med vidsträckta savanner, samt kuststaden Mombasa med kritvita sandstränder.

Förbered en resa till de här platserna/områdena och ta reda på eventuella faror. Är det här områden med politiskt våld eller stor kriminalitet?

Ämnen att jobba med:

 • När reser man dit? Regnperioder?
 • Vilka förberedelser måste man göra för att skydda sig mot tropiska sjukdomar?
 • Behövs det visum eller räcker det med ett giltigt pass? Får man åka med ett pass som är på väg att gå ut?

a. Nairobi är en stor stad med över tre miljoner invånare. Vilka försiktighetsåtgärder behöver man vidta i den staden?

b. Masai Mara kan skryta med ett makalöst djurliv. När ska man helst resa dit? Efter regnperioder växer gräset på savannen och lockar till sig gigantiska hjordar av bland annat gnuer. Vad vill du helst se där?

c. Stränderna runt Mombasa lockar soldyrkare från norr men är ofta ett tillhåll för prostituerade, både manliga och kvinnliga. Är Mombasa ett mål för svenska sexturister? Mombasa har ett helt annat klimat än Nairobi som ligger 1800 meter över havet. Vad innebär det när det gäller tropiska sjukdomar? Malaria?

d. Slutligen: Vilken roll spelar turismen för Kenyas ekonomi?

Kopplingar till skolans styrdokument

Gymnasieskolan samhällskunskap (ungefär samma saker uttrycks vad gäller grundskolan)
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.
 • Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
 • Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet.

 

 

 

Förberedelser

Ej angivet

Syfte

Ej angivet

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.