31 aug 2012

Valet: Annonser presenterar politiker och politik

Arkiv
Kurs: 
Lektionsantal: 
Tema: 
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

Gör så här
Samla på annonser från tidningarnas pappers- och nättidningar och annat intressant från webbsidor. Sortera efter parti – och blocktillhörighet.
Gå igenom materialet. Ta del av budskapet, värdera och gör en topplista på förslag som skulle göra samhället bättre för unga människor. Vilka partier finns representerade i topplistan? Markera!

Redovisa
Redovisa och jämför topplistorna om det finns flera. Varje grupp argumenterar för sin lista.

Sammanfatta
Utgå från listan, välj några förslag och sök upp politiker från andra partier som får kommentera förslaget. Exempel:
Samtala med en socialdemokratisk politiker på nätet eller helst live i en valstuga:
Moderaterna föreslår …
Har du hört talats om detta?
Vad tycker du om det?

Delta i samtalet med egna funderingar och argument.

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.