31 aug 2013

Två döda svenska soldater

Arkiv
Kurs: 
Lektionsantal: 
Tema: Mediekunskap
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

Två unga svenska soldater och en inhemsk tolk dödades under patrullering bland civila i Afghanistan. Plötsligt överskuggar den händelsen medierapporteringen från Haiti, där dödstalet fortfarande stiger efter jordbävningskatastrofen, nu över 230 000 döda. Hur fungerar medielogiken?

Samtala i klassen
Ge en bakgrund till båda nyheterna utifrån vad eleverna redan vet, eller med hjälp av aktuell medierapportering (se länkar nedan)

Diskutera
Diskutera medielogiken utifrån dessa båda nyheter.

Hur tror du att nyheten om de döda svenska soldaterna värderas i andra länder?
Mycket högt, högt, lågt, mycket lågt. Varför?

Känner du till några andra fall där soldater dödats i Afghanistan?
Ja, nej

Hur stor uppmärksamhet fick den nyheten i så fall i svenska medier?
Mycket stor, stor, liten, mycket liten. Varför?

Hur stor uppmärksamhet har den dödade afghanska tolken fått i svenska medier?
Mycket stor, stor, liten, mycket liten. Varför?

Hur kommer det sig att nyheten om de dödade soldaterna får ett nästan lika högt nyhetsvärde i svenska medier som jordbävningskatastrofen i Haiti?

Vilka faktorer är det som avgör när en nyhet slutar att vara en nyhet?

Vad är det som avgör om och när en annan nyhet ”tar över”?

Vem är det som bestämmer när en nyhet inte är ”intressant” längre?
Nyhetschefen, du som läsare, ingen, annat alternativ

Länkar
Tidningen i Skolan Vad är en nyhet?
Svenska Dagbladet Svenska officerare dödade i Afghanistan
Dagens Nyheter Två svenskar dödade i Afghanistan
Sydsvenskan Svenskar döda i Afghanistan

Förberedelser

Syfte

Detta diskussionsupplägg syftar till att sätta fokus på hur medielogiken fungerar och att lära unga att förhålla sig till nyhetsvärderingens grundstenar. Närhet i rum, närhet i tid, samt graden av engagemang för en händelse.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.